Talousarvio 2024: Kaupunginjohtajan katsaus

Julkaistu 13.11.2023 14:00

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.jpg

Laadimme tulevan vuoden talousarviota jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuntatalouden ennusteet viittaavat siihen, että kuntien talous heikkenee talouden suunnittelukaudella 2024–2027. Kuntien on löydettävä tasapainoa rakennemuutoksen jälkeen ja tehostettava omia voimavaroja uusien tulojen löytämiseksi.

Vuoden 2023 alusta alkaen Rovaniemen kaupungin palveluista ovat korostuneet sivistyspalvelut, kuten varhaiskasvatus, perusopetus, liikunta ja vapaa-aika, sekä esimerkiksi asumiseen, maankäyttöön, kaavoitukseen ja liikenteeseen sekä muut elinvoiman kehittämiseen liittyvät palvelut. 

Vuonna 2024 valmistaudutaan jo seuraavaan muutokseen, kun työllisyyspalvelut siirtyvät valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta. Rovaniemi valmistautuu Ranuan kanssa hoitamaan uuden työllisyysalueen tehtäviä. Valtion on luvannut korvata täysimääräisesti muutoksesta johtuvat kulut. 

Talous tasapainoon suunnitelmakaudella

Kaupungin rakenne on muuttunut ja valtionosuudet vähentyneet merkittävästi. Yleinen kustannusten nousu on edelleen voimakasta,  korot ovat nousseet tasaisesti vuoden 2023 aikana. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusratkaisu vaikuttaa palkkoihin ja kasvattaa henkilöstökuluja. Maailmanpoliittinen epävarmuus asettaa haasteita kuntatalouteen. Nämä kaikki seikat heijastuvat talousarvioon. Kun kulut kasvavat  ja tulot pienenevät, meidän on hillittävä menojamme.

Vuosina 2024–2027 kaupungin tulee tehdä sopeuttamis- ja tehostamistoimia, jotta talous saadaan pidettyä taloussuunnitelmakaudella kuntalain edellyttämässä tasapainossa. Suunnitelmakaudella palvelutarjontaa on sopeutettava muun muassa suhteessa lasten määrään. Vuosina 2024-2027 koulua käyvien lasten määrä tulee yleisten ennusteiden (FCG, MDI, Tilastokeskus) mukaan vähentymään Rovaniemen alueella noin 700 lapsella (2023: 6648). 

Konsernijohtamisessa tähdätään siihen, että konserniyhtiöiden tuottamat palvelut tarjoaisivat kaupunkilaisille kohtuuhintaiset, keskiarvoa matalammat asumiskustannukset. Lisäksi yhteisenä tavoitteena on aktiivinen osallistuminen erilaisiin työllistämistoimenpiteisiin.

Talouden suunnittelukausi tulee olemaan kuntahistorian vaikeimpia, mutta vastuullisella ja aktiivisella talouden hoitamisella pärjäämme. Yhdessä kykenemme näkemään laajoja kokonaisuuksia, ja kompromissejakin on kyettävä tekemään. Meidän tulee miettiä, miten rakennamme älykkäästi, kestävästi ja yhteistyössä hyvää tulevaisuutta Rovaniemelle.  

Kaupunki investoi kouluihin

Rovaniemen kaupunki investoi vahvasti lapsiin ja nuoriin rakentamalla uudet Napsun ja Vaaranlammen monitoimirakennukset, joiden on määrä valmistua vuonna 2025. Lisäksi investointiohjelmaan sisältyy Neljäntuulen koulun eli sairaalakoulun uudet tilat keskussairaalan läheisyyteen. Kaikkiin mainittuihin kouluihin investoidaan vuosina 2024–2027 yhteensä arviolta 77 miljoonaa euroa. Näiden investointien avulla haluamme taata kaikille lapsille sujuvan koulunkäynnin Rovaniemellä. 

Kaupungintalon korjausinvestointi on sijoitus toimivaan ja moderniin työympäristöön sekä Alvar Aallon rakennuskulttuurin säilyttämiseen. Kaupunki haluaa kehittää omaa työ- ja hallintokulttuuria siten, että kaupungintalo avautuu peruskorjauksen valmistuttua aiempaa enemmän kaupunkilaisille ja muille toimijoille. 

Vetovoimainen ja kansainvälinen Rovaniemi kasvaa ja kehittyy

Rovaniemi on houkutteleva paikka asua ja vetovoimainen, muuttovoittoinen maakuntakeskus. Elinvoima-, vetovoima- ja pitovoimaindeksissä (EVP-indeksi) Rovaniemi sijoittuu parhaaseen viidennekseen. Rovaniemen pitovoima on hyvä työikäisissä ja kaupunki houkuttelee heitä muualta Suomesta ja ulkomailta. 

Rovaniemi on Helsingin jälkeen Suomen kansainvälisesti merkittävin ja näkyvin kaupunki. Lapin korkeakoulukonserni on tärkeä vetovoimatekijä ja houkuttelee opiskelijoita ja tutkimuksentekijöitä niin Suomesta kuin maailmalta. Kansainvälisyys vahvistuu Rovaniemellä entisestään koulutuksen, matkailun ja erilaisten sotaharjoitusten muodossa. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 aikana keskustan alueelle merkittäviä asemakaavoja, kuten Sairaalanniemen ja Valionrannan asemakaavat. Nämä vaikuttavat tulevaisuudessa Rovaniemen jokirannan maisemaan ja tuovat mahdollisuuksia uusiin koteihin ja elinvoimaan. Tulevaisuudessa myös potentiaaliset voimalaitosinvestoinnit voivat tuoda kaupunkiin uusia mahdollisuuksia. 

Pohjoisen ja arktisen osaamisen arvo on kasvanut, kartta on kääntynyt ympäri. Pohjois-Suomessa on Suomen ainoa toimiva maayhteys maailmalle, ja Rovaniemen sijainti on huoltovarmuuden ja logistiikan näkökulmasta keskeinen. Arktisen alueen dynamiikka, Nato-jäsenyys ja turvallisuusliittoumat vaikuttavat kaupunkiimme, esimerkiksi valtiovetoiseen liikenneyhtyksien rakentamiseen.

Luotan että Rovaniemi jatkaa tilapäisistä talouden epävarmuustekijöistä huolimatta voimakasta kehittymistä vetovoimaisena arktisena pääkaupunkina.
Haluan kiittää Rovaniemen kaupungin organisaatiota ja päättäjiä yhteistyöstä kaupungin kehittämisessä. Toivotan niin Rovaniemen kaupungin henkilöstölle ja päättäjille kuin kuntalaisille ja yrityksille eteenpäinkatsovaa määrätietoisuutta kehittää kaupunkiamme kohti yhteisiä päämääriä. 

Ulla-Kirsikka Vainio
Kaupunginjohtaja