Täydentävä toimijoiden haku Harrastamisen Suomen malli -hankkeeseen 2022-23

Julkaistu 2.8.2022 9:25

Rovaniemen kaupungin sivistyspalvelut julistaa Harrastamisen Suomen malli 2022-23 -hankkeen toimijahaun uudelleen avatuksi. Lisää järjestäjiä kaivataan erityisesti taide-, kädentaito-, musiikki- ja luontoharrastuksiin. Myös helmikuun haussa vastanneet otetaan valinnoissa huomioon. Uusi haku alkaa 1.8.2022 klo 8.00 ja päättyy 31.8.2022 klo 16.00.

Iloiset tytöt seisovat ringissä punaiset paidat päällä. Taustalla kesäinen taivas.

Rovaniemelle haetaan lisää harrastusten tuottajia Harrastamisen Suomen malli -hankkeeseen. Haku kohdistuu koko seuraavalle lukuvuodelle eli toiminta-aika on 1.9.2022-31.5.2023.

Harrastustoimintaa järjestetään Rovaniemen alueen kouluilla, toiminnan tulee olla säännöllistä ja sijoittua oppilaiden koulupäivien yhteyteen. Erityisesti taide-, kädentaito-, musiikki- ja luontoharrastuksiin kaivataan lisää järjestäjiä.

Harrastustoiminta ostetaan paikallisilta toimijoilta ostopalveluna. Ostopalvelupalkkio on 50 € / harrastuskerta. Lisäksi matkakorvausta maksetaan yli 15 km päässä oleville kouluille.

Näin ilmoittaudut

Täyttämällä hakulomakkeen ilmoitatte kiinnostuksenne järjestää toimintaa edellä mainittujen ehtojen puitteissa.

Hankkeen koordinaattori luo harrastuslukujärjestyksen yhdessä koulujen kanssa, lasten ja nuorten harrastustoiveita kuunnellen. Harrastukset valitaan vastaamaan oppilaiden toiveita koulu- ja ikäryhmäkohtaisesti.

Harrastusten järjestäjien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden toiveiden lisäksi toimijan mahdollisuudet järjestää toimintaa eri kouluilla, mahdollisuus sitoutua sekä toiminnan laatu ja ohjaajan pätevyys.

Hakeminen ei vielä sido toiminnan järjestämiseen. Kun hakemukset on käsitelty, toimijoiden kanssa käydään neuvotteluja toiminnan suunnittelusta ja käynnistämisestä. Toimintaa koordinoiva taho on Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut.

Lisätietoja harrastamisen Suomen mallista:
https://minedu.fi/suomen-malli
https://www.rovaniemi.fi/Ajankohtaista/Artikkelit/Vapaa-aika/Harrastamisen-Suomen-malli-

Hakulomake avataan 1.8.2022 klo 8.00.

Linkki hakulomakkeeseen: https://forms.gle/W7uTYHr7M9c7HgFC6

Lisätietoja:
suomenmalli@rovaniemi.fi 

Nuorisotoiminnan koordinaattori
040 825 1887

Jaa sivu