Tekninen lautakunta kokoontuu 23.11. käsittelemään muun muassa kiinteistön hankkimista Joulupukin Pajakylän läheisyydestä

Julkaistu 21.11.2023 9:42

Tekninen lautakunta käsittelee marraskuun viimeisessä kokouksessaan 23.11.2023 muun muassa sitä, että se hankkisi kuolinpesältä kiinteistön, joka sijaitsee Napapiirillä Pajakylän läheisyydessä Sodankyläntien varrella Rovaniemen kaupungin omistamien maiden vieressä.

Kiinteistö sijaitsee alueella, joka on Maapoliittisen ohjelman mukaisesti tarkoituksenmukaista hankkia kaupungin omistukseen Napapiirin toimintojen mahdollista laajentumista varten. Aluetta voidaan myös hyödyntää ohjelmapalveluiden käytössä. Näin kaupunki voi omalta osaltaan panostaa Napapiirin kehittämiseen.

Kaupunki on tarjonnut kiinteistöstä yhteensä 72 870 euroa, joka perustuu kaupungin käyttämään raakamaan hintaan.

***

Lapin ELY-keskus on pyytänyt Rovaniemen kaupungilta lausuntoa kiinteistöllä 698-1-38-6 sijaitsevan entisen Lapin lääninhallituksen korttelin suojeluasian vireilletulosta.

Rovaniemen keskikaupungin asukasyhdistys ry on esittänyt 28.9.2023, että Rovaniemen kaupungissa sijaitseva entisen Lapin lääninhallituksen pihapiiri rakennuksineen määrättäisiin rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltavaksi.

Tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan Rovaniemen kaupungin lausuntoa. Lausunnoksi esitetään, että ELY-keskus huomioi päätöksen valmistelussa aikaisemmin kaavaprosesseissa ja selvityksissä tunnistetut rakennusten ja alueen kulttuurihistorialliset, rakennushistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot.