Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Tiesuunnitelman Kt 81 Raudanjoen silta ja kevyen liikenteen väylä Oikaraisen kylän
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tiesuunnitelman Kt 81 Raudanjoen silta ja kevyen liikenteen väylä Oikaraisen kylän

23.3.2009 8:00

Tiesuunnitelman Kt 81 Raudanjoen silta ja kevyen liikenteen väylä Oikaraisen kylän
kohdalla, Rovaniemen maalaiskunta (nykyisin Rovaniemi) hyväksymispäätöksen voimassaolon
määräaikaa on pidennetty neljällä vuodella vuoden 2012 loppuun Tiehallinnon keskushallinnon
17.12.2008 antamallaan päätöksellä 16118/2008/30/2. Hankkeesta on tällä hetkellä
toteutettu vasta Raudanjoen sillan kohta.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 30 päivää 23.3.2009 –
21.4.2009 palvelukeskus Osviitassa, osoitteessa Rovakatu 2 sen aukioloaikoina, ma klo 8.00 –
17.00, ti – pe klo 9.00 – 16.00.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Lapin tiepiiristä hankevastaava Tapani Lakkala, puh.
0204223625. Jäljennöksen keskushallinnon hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista
voi tilata puhelimella Tapani Lakkalalta tai osoitteella: Tiehallinto, Lapin tiepiiri, Hallituskatu
3 B, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 20.3.2009
ROVANIEMEN KAUPUNKI
Tekniset palvelut osasto