Tilajaosto: Vaaranlammen koulun toteutustapa päätetään vuoden 2022 alussa

Julkaistu 1.12.2021 15:41

Rovaniemen kaupungin tilajaosto piti kokouksen keskiviikkona 1.12.2021. Kokouksessa käsiteltiin vain Vaaranlammen kouluhankkeen toteutusmuotoa.

Tilajaosto päätti yksimielisesti

  • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki hankkii nykyiset Vaaranlammen koulurakennukset Rovaseudun markkinakiinteistöt -konsernilta ja 
  • Vaaranlammen kouluhankkeen toteutustavasta päätetään sen jälkeen, kun hankesuunnitelma on käsitelty tilajaostossa ja hyväksytty sivistyslautakunnassa alustavasti tammikuussa 2022.

Tilajaoston kokouksen 1.12.2021 pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla tiistaina 7.12.2021.