Tilajaosto käsittelee Vaaranlammen monitoimitalon ja kaupungintalon peruskorjauksen toteutusmuotoja

Julkaistu 25.10.2022 14:49

Tilajaostolle esitetään, että Vaaranlammen monitoimitalo toteutettaisiin mallilla, jossa urakoitsija vastaa sekä tilojen suunnittelusta että varsinaisesta rakennustyöstä.

Rovaniemen kaupungin tilajaosto kokoontuu torstaina 27.10. käsittelemään Vaaranlammen monitoimitalon ja kaupungintalon peruskorjaushankkeen toteutusmuotoja. 

Tilajaostolle esitetään, että se päättäisi toteuttaa Vaaranlammen monitoimitalon kaupungin omaan taseeseen Suunnittele ja rakenna -yhteistoimintamallilla. Kyseisessä mallissa urakoitsija vastaa sekä tilojen suunnittelusta että varsinaisesta rakennustyöstä.

Esitystekstin mukaan malli on kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto, se mahdollistaa hankkeen nopean käynnistämisen ja kaupungilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin ja lopputuloksen laatuun. 

Hankkeen aikataulutuksen osalta on kysytty näkemyksiä alalla toimivilta yrityksiltä. Saatujen kommenttien mukaan hankkeen suunniteltu käyttöönottoaikataulu on tiukka ja sisältää taloudellisia ja toteutukseen liittyviä riskejä. Hanke on tarkoitus kilpailuttaa siten, että tavoitteena on edelleen rakennuksen käyttöönottaminen tammikuussa 2025, mutta käyttöönottamisen takaraja on elokuu 2025. Hankkeen laadukkaasta ja turvallisesta toteuttamisesta ei voida tinkiä.


Myös kaupungintalon peruskorjaus käsittelyssä


Tilajaosto käsittelee myös Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaushankkeen toteutusmuotoa. Tilajaostolle esitetään, että se valitsisi toteutusmuodoksi urakoitsijavetoisen allianssimallin. Siinä valittaisiin tilaajalle eli Rovaniemen kaupungille kumppaniksi rakennusurakoitsija, joka toteuttaisi hankkeen yhdessä alihankkijoidensa kanssa.

Hankkeen lopullisen toteuttajan tilajaosto valitsee alkuvuonna 2023. 

Tilajaoston kokouksen esityslista on julkaistu ja se löytyy kaupungin verkkosivuilta (linkki tämän jutun alla). 

Jaa sivu