Tilajaosto käsittelee kaupungintalon peruskorjauksen laajuutta ja toteutustapaa

Julkaistu 17.2.2023 16:45

kaupungintalo.jpg

Rovaniemen kaupungin tilajaosto kokoontuu tiistaina 21.2.2023 käsittelemään sitä, missä laajuudessa ja millä tavoin kaupungintalon peruskorjauksen seuraava vaihe toteutetaan. 

Kaupungintalon perusmuuri on korjattu vuonna 2021. Varsinaisen peruskorjauksen kilpailutus on tällä hetkellä keskeytetty. Remontti on arvoltaan niin suuri, että kilpailutusta ei voida jatkaa, ennen kuin kaupunginvaltuusto on linjannut remontin toteuttamisen periaatteita. 

Tilajaoston käsittelyn jälkeen asia etenee kaupunginhallitukseen ja sen jälkeen kaupunginvaltuustoon.

Neljästä vaihtoehdosta esitetään 15 miljoonan remonttia

 Tilajaoston käsittelyyn tuodaan neljä erilaista vaihtoehtoa, joilla peruskorjaus voitaisiin toteuttaa. Tilajaostolle esitetään, että se valitsisi vaihtoehdon, jossa kaupungintalo korjattaisiin ilman ilmanvaihto-, jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän uusimista. Remontti kestäisi kaksi vuotta ja vaatisi arviolta 15 miljoonan euron investoinnin. 

Kaupunginvaltuusto on varannut kaupungintalon remontointiin 10 miljoonan euron määrärahan vuosille 2023–2026. 

Jos 15 miljoonan euron vaihtoehto valittaisiin, sisäilmassa ovat kuidut pystyttäisiin poistamaan suurimmaksi osaksi. Ilmanlaadun osalta saavutettaisiin todennäköisesti hyväksyttävä taso nuohoamalla ilmanvaihtokanavisto tarvittaessa useaan kertaan ja lisäämällä tarvittaessa tilojen siivousta, esittelytekstissä todetaan. 

Valittavana on myös vaihtoehto, jossa kaupungintaloon tehtäisiin laajempi remontti ja talotekniikka uusittaisiin kerralla. Remontointi kestäisi kolme vuotta ja vaatisi arviolta 30 miljoonan euron investoinnin. Esittelytekstissä todetaan, että tällä vaihtoehdolla kaupungintalon sisäilma saataisiin varmimmin kuntoon.

Jos kaupungintalo jätettäisiin nykyiseen tilaansa ja kaupungintalolle aiemmin sijoitetut toiminnot jatkavat väistötiloissa, käyttötalouteen aiheutuisi vuodessa noin 1,67–1,61 miljoonan euron kustannukset vuosina 2023–2024 ja vuodesta 2026 alkaen noin 1,24 miljoonan euron kustannukset.

Kaikki esiteltävät vaihtoehdot käyvät ilmi tilajaoston kokouksen esityslistalta. Se on julkaistu ja löytyy kaupungin verkkosivuilta (linkki alla).   

Jaa sivu