Tilajaosto päätti jatkaa Punaisen tuvan ja Rautatieläisten talon myynnin valmistelua

Julkaistu 26.4.2024 9:58

Tilajaosto kokoontui 25.4. ja päätti, että Katajarannassa sijaitsevan punaisen tuvan myynnin valmistelua jatketaan siten, että kiinteistöä ei korjata ja asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Jatkovalmistelulla varmistetaan, että mahdollinen päätös maapohjan myymisestä tehdään maapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Vastaava päätös tehtiin myös Rautatieläisten talon osalta.

Lisäksi Tilajaosto valitsi Syväsenvaaran kalliosuojan peruskorjauksen 1. vaiheen kokonaisurakoitsijaksi Juto Rakennus Oy:n. Eventworks Oy:n hakemus Sairaalakatu 1:n piha-alueen käyttämisestä Santa Open Air -tapahtumaa varten hyväksyttiin.

Lisätietoa kaupungin verkkosivuilta tilajaoston kokouksen pöytäkirjasta (linkki alla).