Tilajaosto palautti kaupungintalon peruskorjaamista koskevan asian valmisteluun

Julkaistu 21.2.2023 18:55

Tilajaosto päätyi alustavasti yksimielisyyteen siitä, että kaupungintaloon tehtäisiin laaja arviolta 30 miljoonan euron remontti mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Rovaniemen kaupungin tilajaosto käsitteli tiistaina 21.2.2023 sitä, missä laajuudessa ja millä tavoin kaupungintalon peruskorjauksen seuraava vaihe toteutetaan. 

Tilajaosto päätti palauttaa asian valmisteluun siten, että seuraavaan käsittelyyn mennessä esitykseen täydennetään vaihtoehtoa 3 koskeva laskelma vaihtoehdon vaikutuksesta kaupungin rahoitusasemaan ja lainanlyhennyskykyyn.

Kaupunginvaltuusto on varannut kaupungintalon remontointiin 10 miljoonan euron määrärahan vuosille 2023–2026.

“Tilajaosto kävi perusteellisen keskustelun vaihtoehdoista ja päätyi alustavasti yksimielisyyteen siitä, että tehtäisiin laaja arviolta 30 miljoonan euron remontti mahdollisimman lyhyessä ajassa. Halusimme kuitenkin vielä varmistua, että investoinnin taloudelliset vaikutukset on selvitetty perusteellisesti. Tilajaosto käsittelee asiaa uudemman kerran maaliskuussa”, sanoo tilajaoston puheenjohtaja Päivi Alaoja.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla (linkki alla).

Jaa sivu