Tilannetietoa Veitikanojan öljyvahinkoon liittyvistä toimenpiteistä

Julkaistu 16.4.2024 17:08

Oljymakkarat_Veitikanoja_huhtikuu2024.jpg
Öljynimeytysmakkaroilla kerätään öljyä veden pinnalta. Kuvan pakkasjakson jälkeen vedenpinta on noussut ja virtaus voimistunut.

Kaupunki on jatkanut torjuntatöitä Veitikanojan öljyvahinkoon liittyen. Öljyä torjutaan edelleen lukuisilla imeytysmakkaroilla ja kolmella öljyntorjuntapuomilla. Puomien ja makkaroiden eteen kerääntyvää öljyä imetään öljyntorjuntakalustolla. 

 

 Viime viikon lämpimät päivät ovat nostaneet vesistöjen pintaa ja sulamisvesien virtaukset ovat voimistuneet, jolloin vesi on irrottanut pientareelle tarttunutta öljyä. Veitikanlampeen muodostuneessa sulapaikassa on havaittu öljykalvoa, jossa linnut tai muut eläimet voivat tahriintua. Edelleen myös lemmikkien kanssa Veitikanojan ja Veitikanlammen välittömässä läheisyydessä liikkumista kannattaa välttää, jotta ne eivät likaannu öljyn tahrimasta lumesta ja vedestä. 

 

 Veitikanojan varrelta, Veitikanlammesta, Harjulammesta ja Kemijoesta otetaan edelleen vesinäytteitä, joilla tarkkaillaan öljyn mahdollista leviämistä. Tämän hetken analyysitulosten mukaan Harjulammesta ja Kemijoesta ei ole havaittu öljypitoisuuksia.