Tilinpäätös 2020: Valtion koronatuet paransivat Rovaniemen tulosta kriisin keskellä ja antoivat lisäaikaa talouden tasapainottamiseen

Julkaistu 30.3.2021 11:45

Rovaniemen kaupungin talous vahvistui odottamatta vuonna 2020. Ilman valtion maksamia koronakompensaatioita kaupungin tulos olisi ollut tappiollinen. Tukien myötä talouden tasapainottamiseen saatiin lisäaikaa. Rovaniemen velkaantuminen kuitenkin jatkuu. Tulevaisuudessa haasteena on koronapandemiaan ja sote-uudistukseen liittyvien kulujen ennustamisen vaikeus. Kaupunginhallitus hyväksyi tilinpäätöksen 29.3.2021 valtuustolle esitettäväksi.

Rovaniemen kaupungin talous parani merkittävästi vuonna 2020, ja tilikauden ylijäämä oli 12,3 miljoonaa euroa. Alkuperäisen talousarvion mukaan Rovaniemelle odotettiin -5,5
miljoonaa euroa alijäämää, mutta kaupungin tulosta paransivat erityisesti valtionosuudet, verotulot sekä odotettua pienempi menojen kasvu. 

Valtionosuudet olivat 126,9 miljoonaa euroa ja kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 29,2
miljoonaa euroa. Valtionosuuksien mukana maksettiin ns. koronatukia 18,3 miljoonaa euroa sekä harkinnanvaraista valtionosuutta 2,0 miljoonaa euroa. 

“Vuoden 2020 tulos ei perustu kaupungin omaan toimintaan, vaan ennen kokemattomaan valtionavun määrään. Ilman tätä merkityksellistä koronatukipakettia kaupungin tulos olisi ollut jopa 18 miljoonaa euroa tappiollinen. Rovaniemi jatkaa velkaantumisen tiellä. Vuoden 2020 ylijäämäinen tulos antaa meille lähinnä lisäaikaa muuttaa kaupungin talouden suuntaa kestävämmälle pohjalle”, sanoo kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio

Verotuloja vuonna 2020 kirjattiin 267,1 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 14,5 miljoonaa euroa. Tätä selittää se, että vuodelle 2020 kirjautui vuosilta 2018–2019 tilittämättä jääneitä verotuloja normaalitasoa enemmän. Poistoja ja arvonalentumisia oli yhteensä 17,7 miljoonaa euroa, joista kertapoistoja 2,5 miljoonaa euroa ja arvonalentumisia 1,4 miljoonaa euroa.

Koronapandemia supisti palveluiden kysyntään ja vaikutti kulurakenteeseen

Kaupungin toimintatulot vuonna 2020 olivat yhteensä 51,6 miljoonaa euroa. Toimintatulot olivat 2,7 miljoonaa euroa (4,9 %) pienemmät kuin vuonna 2019. Toimintamenot olivat yhteensä -425,6 miljoonaa euroa, ja ne pienenivät edellisestä vuodesta 1,2 miljoonalla eurolla (0,3 %). Euromääräisesti eniten vähenivät palvelujen ostot n. 3,0 miljoonaa euroa (1,4 %). Toimintakate oli -373,9 miljoonaa euroa. Toimintakate heikkeni edellisvuoteen verrattuna -1,6 miljoonaa euroa eli 0,4 %.

“Kulurakenne muuttui täysin odotetusta, koska koronapandemian vuoksi emme voineet toteuttaa kaikkia aiottuja palveluita kysynnän puutteessa. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 3,7 miljoonaa euroa pienemmät kuin ennustettiin. Ei ole positiivinen asia, ettei palveluja voida toteuttaa, sillä meille jää paljon erilaista toiminnallista velkaa kuten patoutunutta hoitovelkaa. Toimintakuluissa nousivat talousarvioon verrattuna laboratorio- ja muut vastaavat kulut koronapandemian torjunnan vuoksi”, kaupunginjohtaja sanoo. 

Verotulot, valtionosuudet ja muut rahoitustulot olivat yhteensä 403,5 miljoonaa euroa. Kasvua oli 43,6 miljoonaa euroa (12,1 %), joka riitti kattamaan juoksevat menot. Vuosikate oli 29,7 miljoonaa euroa, jolloin investoinnit (14,3 milj. euroa) pystyttiin kattamaan omalla tulorahoituksella.

Kaupungin lainakanta kasvoi n. 17,4 miljoonalla eurolla ja koko konsernin lainakanta kasvoi 34,8 miljoonalla eurolla. Kaupungin lainakanta vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 268,9 miljoonaa
euroa (4 231 euroa/asukas) ja koko konsernissa 354,6 miljoonaa euroa (5 580 euroa/asukas). Kaupunkikonsernin investointimenot olivat yhteensä 91,6 miljoonaa euroa, josta peruskaupungin investointien osuus oli 14,3 miljoonaa euroa.

Kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2020 tilinpäätöksessä 26,5 miljoonaa euroa ja koko konsernin 115 miljoonaa euroa.

Näkymät tuleville vuosille: pandemian ja sote-uudistuksen taloudellisia vaikutuksia vaikea ennustaa 

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu -1,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma siten, että kaupungin talous kääntyy suunnittelukaudella ylijäämäiseksi. Tämän kehityksen edellytyksenä on, että aikaisempien vuosien 4,3 prosentin nettomenojen kasvu onnistutaan puolittamaan ja verorahoituksen kasvu on euromääräisesti käyttömenojen kasvua suurempaa. 

Riskeinä suunnitelman toteutumiselle on koronapandemiasta aiheutuvat lopulliset kustannukset, verotulojen ennustaminen uudessa toimintaympäristössä sekä mahdollinen sote-uudistus. Koko julkisen talouden velkaantuminen on saatava hallintaan ja tasapainoon kuluvan vuosikymmenen aikana. Ennusteiden laatimisesta on tullut aikaisempaa haasteellisempaa.

“Vaikka pandemia on runnonut koko maailmaa sekä terveyden että talouden näkökulmasta, olemme sairastavuuslukujen valossa selviytyneet täällä Rovaniemellä hyvin. Taloudellinen isku elinvoimaamme on kuitenkin ollut valtava. Yksi pääelinvoima-alueestamme, matkailu, on joutunut kohtaamaan toiminnan jäätymisen. Sen kokonaisvaikutukset ovat vielä avautumatta, koska pandemia on edelleen läsnä”, Ulla-Kirsikka Vainio sanoo. 

Rovaniemen kaupungin tulevaisuus maakuntakeskuksena on kuitenkin lupaava. Yliopisto ja muut oppilaitokset, erinomaiset kulkuyhteydet sekä pohjoinen luonto ovat valtteja asukkaiden ja yritysten sijoittumisen ja veto- ja pitovoiman näkökulmasta. 

Koko Rovaniemi-konsernin ylijäämä 14,5 miljoonaa euroa

Rovaniemen konserniyhteisöjen yhteenlaskettu tilikauden ylijäämä oli 2,2 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan kaupunki, koko Rovaniemi-konsernin ylijäämäksi muodostui 14,5 miljoonaa euroa. Merkittävimmät ylijäämät Rovaniemen omistusosuus huomioiden tekivät Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Ounastähti kehittämiskuntayhtymä, Lapin sairaanhoitopiiri ky sekä Rovakaira Oy.

Rovaniemi-konsernin vuosikate oli 62,5 miljoonaa euroa ja se parani 34,3 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. 

Rovaniemen peruskaupungin talouden tasapainottamisella on ratkaiseva merkitys tulevaisuudessa koko konsernin talouden kehityksessä.

Rovaniemi-konsernin avainlukuja 2020

  • ylijäämä 14,5 miljoonaa euroa
  • investoinnit yhteensä 91,6 miljoonaa euroa 
  • lainakanta 5580 euroa/ asukas
  • omavaraisuusaste 41,6% 

Tilinpäätöksen 2020 käsittelyaikataulu

Kaupunginhallitus hyväksyi tilinpäätöksen 29.3.2021. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn tilinpäätös etenee kesäkuun loppuun mennessä.

 

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia