Tilinpäätös 2021: Rovaniemen kaupungin tulos jälleen ylijäämäinen – kasvattaa puskuria haasteellisille vuosille

Julkaistu 22.3.2022 18:10

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 28.3. Rovaniemen kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöstä, jota kaupunginjohtaja esittää hyväksyttäväksi. 

Rovaniemen kaupungin talous oli toista vuotta peräkkäin ylijäämäinen. Vuoden 2021 tilikauden ylijäämä oli 12,0 miljoonaa euroa. Alkuperäisen talousarvion mukaan Rovaniemelle odotettiin 1,5 miljoonaa euroa alijäämää. Kaupungin tulosta paransivat erityisesti Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palautukset jäsenkunnille (Rovaniemelle 8,2 miljoonaa euroa) sekä edellisvuoden tapaan valtion korona-avustukset, jotka vuonna 2021 ylittivät koronakulut 2,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi Ounastähti kehittämiskuntayhtymä palautti ylijäämiä 1,2 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua enemmän.

Koronapandemia vaikutti edelleen kaupungin toimintaan

Kaupungin toimintatuotot vuonna 2021 olivat yhteensä 74,8 miljoonaa euroa, eli 23,1 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2020. Tähän vaikutti korona-avustusten kirjaustavan muutos: vuonna 2020 korona-avustukset kirjattiin valtionosuuksiin ja vuonna 2021 tukiin ja avustuksiin. Korona-avustuksia maksettiin vuonna 2021 Rovaniemen kaupungille 16,6 miljoonaa euroa. 

Kaupungin toimintakulut kasvoivat 30,3 miljoonaa euroa 455,9 miljoonaan euroon. Euromääräisesti eniten kasvoivat palveluiden ostot noin 26,4 miljoonalla eurolla. Kuluja kasvattivat erityisesti koronatestaukseen liittyvien laboratoriopalveluiden ostot. 

Toimintakate oli -381,0 miljoonaa euroa. Toimintakate heikkeni edellisvuoteen verrattuna 7,2 miljoonaa euroa.

”Toiminnallisesti vuosi 2021 oli hyvin monipuolinen ja ennalta vaikeasti ennustettava. Koronapandemia jatkui edelleen ja vaikutti kaupungin toimintaan. Koronasta huolimatta Rovaniemi onnistu esimerkiksi suurten tapahtumien järjestämisessä. Helmikuinen MM-rallin osakilpailu saavutti maailmanlaajuisesti suuren näkyvyyden. Elokuun niin kutsuttuna superviikonloppuna juostiin Napapiiri-Jukola ja vietettiin Simerock-musiikkifestivaalia. Keskeistä on ollut mahdollistava mutta vastuullinen asenne tilaisuuksien järjestämiseen haasteellisissakin tilanteissa. Tämä kaikki onnistui, koska pystyimme yhdessä pitämään koronaluvut matalina. Kiitokset rovaniemeläisille, jotka ovat sopeutuneet muuttuviin tilanteisiin ja kunnioittaneet erinomaisesti koronarajoituksia”, sanoo kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio. 

Verotulojen määrä vuonna 2021 kasvoi 16,9 miljoonaa euroa 284,0 miljoonaan euroon. Verotuloja, valtionosuuksia ja rahoitustuottoja ja -kuluja kirjattiin yhteensä 407,4 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 3,8 miljoonaa euroa. Vuosikate oli 26,4 miljoonaa euroa. 

Kaupungin lainakanta kasvoi 21,1 miljoonalla eurolla ja konsernin lainakanta 8,9 miljoonalla eurolla. Kaupungin lainakanta vuoden 2021 tilinpäätöksessä oli 290,0 miljoonaa euroa (4518 euroa/asukas) ja koko konsernin lainakanta 363,5 miljoonaa euroa (5662 euroa/asukas).

Rovaniemi-konsernin ylijäämä 37,3 miljoonaa euroa

Koko Rovaniemi-konsernin ylijäämä oli 37,3 miljoonaa euroa. Konserniyhteisöjen vaikutus koko konsernin ylijäämään oli 25,3 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätöksessä merkittävimmät ylijäämät tekivät Napapiirin Energia ja Vesi Oy (14,6 miljoonaa euroa), Rovaniemen kylien kehittämissäätiö (2,1 miljoonaa euroa)  ja Lappica Oy (1,7 miljoonaa euroa). Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämä omistusosuus huomioiden oli 3,9 miljoonaa euroa ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän  1,3 miljoonaa euroa.

Rovaniemi-konsernin vuosikate oli 86,3 miljoonaa euroa. Se parani 23,8 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Investointimenot olivat konsernissa yhteensä 101,1 miljoonaa euroa. Tästä peruskaupungin investointien osuus oli 14,0 miljoonaa euroa. 

Konsernin omavaraisusaste parani edellisvuoden 41,6 prosentista 43,4 prosenttiin. Konsernin kumulatiivinen ylijäämä oli 152,3 miljoonaa euroa. 

Sote-uudistus vaikuttaa kaupungin talouteen tulevaisuudessa

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta alkaen. 

“Sote-uudistus ja sen vaikutukset vievät Rovaniemen kaupungilta noin 60 prosenttia tuloista ja menoista. Talouden dynamiikka muuttuu ratkaisevasti, koska lainat jäävät ja kaupungilla on suunnitteilla todella suuria uusia investointeja. Kaupunkikonsernin merkitys tulee kasvamaan entisestään. On tärkeää, että ylijäämää saadaan puskuriksi haasteellisille tuleville vuosille”, Vainio sanoo. 

Tilinpäätös saatetaan valtuuston käsittelyyn kesäkuun loppuun mennessä. 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

Jaa sivu