Tilinpäätös 2023: Rovaniemen tilikausi ylijäämäinen

Julkaistu 20.3.2024 14:40

Rovaniemen kaupungin tulos vuodelta 2023 on 9,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Positiivista tilinpäätöstä selittää erityisesti poikkeuksellisten ja kertaluonteisten verotulojen tilitykset. Taloutta on kuitenkin tasapainotettava tulevina vuosina.

Jätkänkynttilä_ Kuva_Roi kaupunki Antti Kuronen.jpg

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 25.3.2024 vuoden 2023 tilinpäätöstä. Tilinpäätös on ensimmäinen, jossa mukana ei enää ole hyvinvointialueen vastuulle siirtyneitä sosiaali- ja terveyspalveluja. 

Rovaniemen kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös on 9,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämä on 5,7 miljoonaa euroa vuoden 2023 alkuperäistä talousarviota suurempi. 

Poikkeuksellisen suuri ylijäämä on seurausta kertaluonteisista eristä. Aiempien vuosien viiveellä maksetut verohännät täydensivät kaupungin verotusta ylimääräisenä kertaeränä arviolta 15 miljoonalla eurolla. 

Lisäksi ylijäämää kasvattivat konserniyhteisöiltä Neveltä ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymältä saadut noin 5 miljoonaa tavallista suuremmat osingot. Myös hyvinvointialueuudistukseen liittyviä takautuvia tuloja ja tilityksiä tuli kaupungille noin 1,2 miljoonan euron edestä. 

Verohännät paransivat tulosta

Verotuloja kertyi viime vuonna 178,5 miljoonaa euroa, mikä oli noin 10 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän. Kunnallisveron osuus oli yhteensä noin 130,1 miljoonaa euroa, yhteisöveron noin 13,4 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron noin 35 miljoonaa euroa. 

Hyvinvointialueuudistuksessa kunnallisveroprosentteja leikattiin, mutta vanhoja veroja tilitettiin osittain viiveellä aiempien verovuosien korkean veroprosentin mukaan. Tämän vuoksi Rovaniemen kaupunki sai viime vuonna noin 15 miljoonaa euroa verotuloja aiemmilta verovuosilta. 

“Tänä vuonna verotus kuitenkin palaa normaalille tasolle, eikä tällainen 15 miljoonan lisäpotti toistu. Toimintakatteen on muutos on tulojen kasvuvauhtia suurempi ja johtaa jatkuessaan pysyvän alijäämän kierteeseen. Viime vuoden hyvä tulos ei siis vapauta meitä talouden tasapainottamistyöltä, joka on käynnistetty alkuvuonna 2024”, konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren kuvaa. 

Suuret rakennushankkeet kasvattivat investointeja

Rovaniemen peruskaupungin investointimenot lähes tuplaantuivat edellisvuodesta, ja nettoinvestoinnit olivat vuonna 2023 yhteensä 29,8 miljoonaa euroa. Investointien määrä on historiallisen suuri erityisesti suurten rakennushankkeiden vuoksi. 

“Keskeiset lapsiin ja nuoriin kohdistuvat investoinnit etenivät viime vuoden aikana suunnittelusta toteutusvaiheeseen, kun Vaaranlammen ja Napsun uusien monitoimitalojen rakennustyöt alkoivat”, kertoo kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio

Rovaniemen lainakanta vuoden 2023 lopussa oli 275,1 miljoonaa euroa (noin 4 214 euroa / asukas). Koko konsernin lainakanta oli 293,0 miljoonaa euroa (4 488 euroa / asukas). Lainalla kaupunki rahoittaa investointeja.

Rovaniemi-konsernin ylijäämä 29 miljoonaa euroa

Kuntien talouden tilaa arvioidaan konsernin tilinpäätöksellä. Koko konsernin tilinpäätös on noin 28,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Konserniyhteisöistä merkittävimmät ylijäämät omistusosuudet huomioiden tekivät Neve Oy (6,1 miljoonaa euroa) ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymä (3,1 miljoonaa euroa). 

Rovaniemi-konsernin vuosikate oli 72,8 miljoonaa euroa. Investointimenot olivat konsernissa yhteensä 69,9 miljoonaa euroa. 

Rovaniemen väestö kasvoi ennätystahtia

Rovaniemen väkiluku jatkoi viime vuonna kasvuaan jo 21. vuotta peräkkäin ja ylitti 65 000 asukkaan rajan. Vuoden 2023 lopussa väkiluku oli 65 285 ja kasvoi edellisvuodesta 750 henkilöllä eli noin 1,2 prosenttia. Asukasmäärää kasvatti muuttoliike, josta merkittävä osa on kansainvälistä. Tähän vaikuttaa osittain muun muassa kotikunnan Rovaniemeltä saaneiden ukrainalaisten lukumäärä.

Työllisyyden kehitys jatkui positiivisena, mutta työttömyyden laskuvauhti tasaantui. Työttömyys väheni erityisesti pidempään työttömänä olleiden kohdalla. Sekä pitkäaikaistyöttömyys että rakennetyöttömyys vähenivät yleistä työttömyyden laskua enemmän. Rovaniemen kaupunki maksoi viime vuonna pitkittyneet työttömyyden aiheuttamia suoria kustannuksia yli 500 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2022. 

Vuoden 2023 tilinpäätöksen valmistelun eteneminen

Rovaniemen kaupungin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 25.3.2024. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä. 

Rovaniemen kaupungin tilinpäätöksen 2023 tunnusluvut

 

 

 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista on julkaistu verkkosivuillamme (linkki alla).