Tilojen käyttöä koskevia rajoituksia Rovaniemelle, koronapassi usein vaihtoehto rajoituksille – maskisuositus laajenee

Julkaistu 7.12.2021 17:35

Rovaniemen kaupungin häiriötilanteen johtoryhmä on tehnyt kokouksessaan tiistaina 7.12.2021 päätöksen maskisuosituksen laajentamisesta yläkouluihin sekä tilojen käyttöä koskevista edellytyksistä epidemian estämiseksi.

Häiriötilanteen johtoryhmän päätöksiä.jpg

Maskisuositus laajenee yläkouluikäisiin

Häiriötilanteen johtoryhmä päätti kokouksessaan, että maskisuositus laajenee koskemaan yli 12-vuotiaita oppilaita. Koulutyössä maskia käytetään 6. luokasta ylöspäin, kun samassa kiinteistössä tai pihapiirissä on luokka-asteet 1–9. Erillisessä alakoulussa 6-luokkalaisten ei tarvitse käyttää maskia. Erillisessä yläkoulussa maskia suositellaan kaikille.

Asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on suunniteltava toimenpiteet tartuntariskin ehkäisemiseksi

Torstaista 9.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on varmistettava mahdollisuus lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin välttämiseen. Tartuntatautilain 58 d pykälään perustuvat rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti. Tämän uutisen liitteenä on diasarja, jossa avataan päätöksen vaikutuksia ja toimijoille aiheutuvia velvoitteita.  

Rovaniemellä tartuntatilanne on kiihtynyt nopeasti. Rovaniemi siirtyi viime viikolla leviämisalueeksi, ja yli 20 hengen yleisötilaisuudet kiellettiin 3.1.2022 asti. Uusien tartuntojen määrä on kasvanut viime viikon aikana huomattavasti. Rovaniemellä on ilmaantunut useita tautiryppäitä ja sitä myötä joukkoaltistumisia, eikä kaikkia tartuntaketjuja ole pystytty jäljittämään. Ilmaantuvuusluku edellisen 14 vuorokauden ajalta on 356/100 000. Tällä hetkellä eristyksissä on 158 positiivisen tartunnan saanutta ja karanteenissa noin 700 altistunutta. Tämä näkyy perusterveydenhuollon kuormituksena, sillä muun muassa jäljitykseen on jouduttu siirtämään hoitajia. 

Tämän perusteella häiriötilanteen johtoryhmä katsoo, että viime viikolla voimaan tullut yleisötilaisuuksia koskeva rajoitus ei yksin riitä epidemian hillitsemiseen.

“Tartuntatilanne Rovaniemellä on heikentynyt nopeasti, ja siksi tarvitaan uusia rajoituksia”, kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio toteaa.

Mitä tiloja päätös koskee?

Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten esimerkiksi kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, yleisiä saunoja, tanssipaikkoja, harrastajateatteriin käytettäviä tiloja, sisäleikkipaikkoja ja kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja. 

Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön alueellisesti tai toiminnallisesti rajattu ulkotila.

Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää. Se ei saa estää oikeutta lakisääteisiin palveluihin. Päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista päättää hallitus.

Mitä päätös tarkoittaa käytännössä? 

Yllä mainituista tiloista vastaavien toimijoiden tulee tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten tartuntariskiä ehkäistään tiloissa. Koronapassi on vaihtoehtona rajoitustoimenpiteille. 

Tilojen käyttöä koskeva päätös koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja (esim. kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit). Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja osallistujien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. 

Toimenpiteistä tulee tehdä kirjallinen suunnitelma, joka on pidettävä tiloissa asiakkaiden nähtävillä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa tai porrastaa asiakasmäärää, järjestää asiakaspaikat väljästi, tehostaa ilmanvaihtoa ja suositella maskin käyttöä tiloissaan. Jokainen toimija tekee itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan suunnitelman, johon arvioi kyseisen tilan kannalta tarpeelliset toimenpiteet tartuntariskin vähentämiseksi. 

”Tilanne on Rovaniemellä nyt huolestuttavin koko epidemian aikana. Epidemian leviämistä voidaan tässä tilanteessa hillitä huolehtimalla asiakas- ja yleisötilojen turvallisuudesta. Korostan myös edelleen yleisten hygieniaohjeiden noudattamisen, maskien käytön, rokottautumisen ja matalan kynnyksen testaamisen merkitystä. Näillä keinoilla voimme saada tilanteen rauhoittumaan”, sanoo ylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä.

Vaihtoehtoina asiakas- tai osallistujamäärärajauksille ja osallistujien sijoitteluun liittyville toimille asiakkailta ja toimintaan osallistujilta voi edellyttää koronapassia. Koronapassin käyttö kirjataan suunnitelmaan. Koronapassia ei voi kuitenkaan ottaa käyttöön sellaisissa tiloissa, jotka ovat olennaisia tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi apteekit, vähittäiskaupat, postit, huoltoasemat ja kirjastot.

Miten kuntalaisen pitää toimia? 

 • Noudata tiloissa annettuja suunnitelmien mukaisia ohjeita. 
 • Noudata voimassa olevaa maskisuositusta kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa turvavälejä ei voida pitää.
 • Jos olet rokottautunut, voit ladata koronapassin eli EU:n koronatodistuksen Omakannasta ja käyttää sitä tiloissa, jotka passia edellyttävät. 

Mitä päätöksessä tarkoitetun toimijan pitää nyt tehdä? 

 1. Laadi kirjallinen suunnitelma toimenpiteistä tartuntariskin vähentämiseksi. 
  Suunnitelman pohja AVIn sivuilla
   
 2. Jos harkitset koronapassin käyttöönottoa, tarkista, että voit lain mukaan niin tehdä. 
  Jos otat käyttöön koronapassin, kirjaa se suunnitelmaan. 
  Lisätietoja koronapassin käytöstä: www.stm.fi/koronapassi 

 3. Toteuta suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet. 

 4. Pidä suunnitelma tiloissa asiakkaiden ja osallistujien nähtävillä. Suunnitelma on pyynnöstä esitettävä valvovalle viranomaiselle. 

Diasarja tilojen käyttä koskevasta päätöksestä: 
Päätös tilojen käytön edellytyksistä_Häiriötilanteen johtoryhmä_Rovaniemi_7.12.2021.pdf


AVIn sivuilta lisätietoja päätöksen soveltamiseen 

Lisätietoa tilojen käyttöä koskevan rajoituksen soveltamiseen sekä koronapassin käyttöön saa kattavasti aluehallintoviraston verkkosivuilta osoitteesta www.avi.fi/korona usein kysyttyjen kysymysten alta kohdista “Asiakas- ja toimitilojen käyttö” ja “Koronapassi”.  

Rajoituksen piiriin kuuluvien tueksi voi myös katsoa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston infovideon päätösten vaikutuksista ja velvoitteista toimijoille. 

Koronapassiin käyttöön voi perehtyä myös STM:n sivuilla: www.stm.fi/koronapassi

Mikäli AVIn sivuilta ei löydy vastauksia etsittyyn tietoon, kysymyksen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen korona@rovaniemi.fi. 

 

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä palveluita