• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotus

1.6.2009 15:23

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 02.6. – 16.6.2009 Osviitan palvelupisteessä, osoitteessa: Rovakatu 2.

– 3. kaupunginosan korttelin 350 tontin 1 tonttijako.
– 4. kaupunginosan korttelin 202 tontin 25 tonttijako.
– 16. kaupunginosan korttelin 3614 tonttien 1-3 tonttijako.
– 16. kaupunginosan korttelin 3615 tonttien 1-3 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungingeodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 1.6.2009

MAAMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS