• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotus

27.10.2008 8:00

K U U L U T U S

Seuraava tonttijakoehdotus pidetään yleisesti nähtävänä 27.10. – 11.11.2008 Osviitta palvelupisteessä, osoitteessa Rovakatu 2.                                                            

–        9. kaupunginosan korttelin 9011 tontin 10 tonttijako.
–        9. kaupunginosan korttelin 9012 tonttien 8 ja 9 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungingeodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

 Rovaniemi 23.10.2008 

 MAAMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS