• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotus

22.12.2009 8:00

K U U L U T U S

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 22.12.2009 – 5.1.2010 Osviitan palvelupisteessä, osoitteessa: Rovakatu 2.

– 13. kaupunginosan korttelin 179 tonttien 1-4 tonttijako

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungingeodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 21.12.2009

MAAMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKU