• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotus

2.7.2018 8:00

K U U L U T U S


Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 2.7 – 16.7.2018 Osviitan palve-lupisteessä, osoitteessa: Hallituskatu 7.


– 15. Kaupunginosan korttelin 1136 tonttien 1-10 tonttijako.Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungin-geodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.


Rovaniemi 28.6.2018PAIKKATIETO – JA TONTTIPALVELUT