• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakokuulutus

12.11.2007 8:30

ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kaupungingeodeetti on 8.11.2007 hyväksynyt:

-          8.  kaupunginosan korttelin 8152 tonttijaon.     
-          9.  kaupunginosan kottelin 9008 tontin 1 tonttijaon muutoksen.
-          10.  kaupunginosan korttelin 10200 tontin 2 tonttijaon muutoksen.
-          10.  kaupunginosan korttelien 10204, 10206, 10207 ja 10211 tonttijaot.
-          10.  kaupunginosan korttelin 10210 tontin 3 tonttijaon muutoksen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukaan päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Rovaniemen kaupunginhallitukselle. Valitusaika on 14 päivää. Tonttijaon hyväksymistä koskevassa asiassa valitusoikeus on maankäyttö- ja rakennuslain 194 §:n mukaan:

1)  samassa korttelissa olevan, tonttijaolla jaettavaan alueeseen rajoittuvan kiinteistön omistajalla ja haltijalla;
2)  vastapäisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen; sekä
3)  kunnalla

Rovaniemi  9.11.2007.

Maanhankinta ja luovutus