Ajankohtaista

Traficomilta avustus jalankulun ja pyöräilyn kehittämiseen Lainaanrannassa

Julkaistu 21.2.2023 15:32

Alueen läpi kulkevaa pääreittiyhteyttä kehitetään niin, että jalankulku ja pyöräliikenne erotellaan toisistaan.

Havainnekuva Lainaanrantaa koskevista suunnitelmista. Kuvassa näkyvät aiempaa leveämmät rannansuuntaiset kävely- ja pyöräilyväylät.
Havainnekuva siitä, miten pyöräilyn ja jalankulun reitit on tarkoitus erottaa toisistaan. Kuva: Sitowise
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Rovaniemen kaupungille valtionavustusta Lainaanrannan jalankulun ja pyöräilyn infrastruktuurin rakentamis- ja suunnittelukustannuksiin. Avustuksen osuus on puolet kustannuksista, kuitenkin enintään 600 000 euroa.

Avustus käytetään jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen
Rovaniemen keskustassa sijaitsevalla Lainaanrannan alueella. Alueen läpi kulkevaa pääreittiyhteyttä kehitetään niin, että jalankulku ja pyöräliikenne erotellaan toisistaan.

Avustettavat hankkeet valittiin kunnista, jotka osoittivat hakemuksessaan sitoutumisensa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen.

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa myönnettävällä valtionavustuksella tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla parannetaan jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita sekä houkuttelevuutta ja tavoitellaan jalankulun ja pyöräliikenteen kulkutapaosuuden kasvua ja liikenteen päästöjen vähenemistä. 

Olosuhteiden parantamisella tarkoitetaan laadukkaan jalankulku- ja pyöräliikenneinfrastruktuurin rakentamista ja parantamista.


 

Jaa sivu