Tulva laskemassa - onnistumisia ja uutta oppia

Julkaistu 5.6.2020 15:00

Rovaniemellä tulva on jo selvässä laskussa. Tulvahuipusta on tultu alaspäin yli puoli metriä ja lasku nopeutuu lähipäivinä. Pikkuhiljaa helpottaa.

Rovaniemen kaupungin tekemät tulvasuojaukset ovat toimineet hyvin. Esimerkiksi Saarenkylän Pulkamontien alue säästyi tulvatuhoilta. Tulvan saartamaksi jääneiden kohteiden mahdolliset vahingot selviävät lopullisesti vasta tulvan väistyttyä, mutta esimerkiksi suojattuna ollut Ounaspaviljonki vaikuttanee säästyneen isoimmilta tulvatuhoilta.

Halvarinrannan tulvapenkkaa
Halvarinrannan onnistunut tulvapenkka oli yksi tärkeä suojaus, joka piti Saarenkylän keskustan kuivana.

 

– Viranomaisyhteistyö auttoi suojaustöissä paljon. Saimme ajantasaista tietoa tulvaennusteista ja tulvakorkeuksista Suomen ympäristökeskuksen ja Tulvakeskuksen kautta. Tämä nyt töitä tehnyt porukkamme ei ole nähnyt vuoden -73 ja -93 tulvia, joten varsinkin siihen nähden suojautuminen sujui hyvin, sanoo kaupungininsinööri Olli Peuraniemi.

Ensi viikolla alkavat suojausten purku- ja siivoustyöt. 1500 säkkiä siirretään odottamaan seuraavan kevään mahdollisia tulvia ja suojauksia. Tulpattuja putkenpäitä ja suljettuja ojia avataan, tiet ja kadut vapautuvat pikkuhiljaa tulvan peitosta.

Napapiirin Energia ja Vesi käynnistää suljettuja jätevesipumppaamoja ja Rovakaira purkaa suojauksia muuntamoiden ympäriltä. Alavimpiin paikkoihin jätetään nyt tehtyjä kiinteitä maavalleja tulevien keväiden tulvien varalle.

– Putaalla meillä oli ongelmia veden korkeuden suhteen ja kentältä löytyi myös putkenpäitä sekä ojia, joita ei oltu merkitty vielä aiemmin kohdekortteihin. Myös asukkaat auttoivat ja vinkkasivat meille näistä kohteista ja auttoivat osaltaan suojaustöissä, kertoo Peuraniemi.

Tulvapuhelin ja tulvasivut opastivat

Kaupungin tulvapuhelimeen tuli lähes 80 soittoa, joissa tiedusteltiin muun muassa kiinteistöjen korkotietoja, tietoa tulvakartoista ja tulvaennusteista. Neuvoa ja apua annettiin myös tulvasuojauksen tekemiseen. Tulvahuipun aikana puhelimeen tuli ilmoituksia veden alle joutuneista teistä ja saarroksiin jääneistä kiinteistöistä.

Kaupungin verkkosivujen tulvasivut ovat tavoittaneet yli 72 000 käyttäjää maaliskuun alun jälkeen. Kaupungin Facebook-sivulla on viimeisimmän viikon aikana käynyt noin 120 000 kävijää ja Twitter-postauksia lukenut yli 54 000 käyttäjää.

Uusia menetelmiä vanhojen hyvien rinnalle

Tulvatorjuntaa kentällä tehnyt Rovaniemen kaupungin vt. kunnossapitopäällikkö Marko Rautio sanoo, että varsinkin Saarenkylän keskustan suojaus onnistui hyvin. Putaalla vesi kävi hyvin korkealla, mutta tiet ja rakennukset suojauksen sisäpuolella pysyivät kuivina.

Jos nuo suojaukset olisivat pettäneet, olisi vesi tullut Saarenkylän keskelle. Nyt esimerkiksi Nahkurintie, joka ensimmäisenä jä veden alle, pysyi kuivana.

Marko Rautiota haastatellaan hiekansäkityspaikalla
Vt. kunnossapitopäällikk Marko Rautio Ylen haastateltavana hiekansäkityspaikalla Saarenkylässä.

 

Suojausten toimintaa valvoivat myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoiset ympäri vuorokauden. Lisäksi he ohjasivat kiivaaksi käynyttä tulvaturistien liikennettä keskeisillä paikoilla ja turvasivat työrauhaa tulvantorjujille. Rautio kiittää vapaaehtoisia arvokkaasta avusta.

Tulva toi myös uusia ideoita ja menetelmiä vastaavien tulvien torjuntaan. Yksi tulevina vuosina käyttöön otettavista menetelmistä on paineilmalla täytettävä pallo, jolla voidaan nopeasti ja varmasti tukkia esimerkiksi tiestöjen rumpuputkia.

Tulvavettä kevyenliikenteenväylällä
Vesi nousi kulkuväylille Rovaniemellä ja useita teitä ja kevyenliikenteenväyliä jouduttiin sulkemaan.

 

Rautio näki tulva-alueilla yksityisten tekemiä hyviä suojauksia, mutta valitettavasti osa suhtautui tulvaan varsin huolettomasti. Kaupungin tekemien aluesuojausten pitävyys säästi osan yksityisistä kiinteistöistä vahingoilta.

– Yleisesti neuvoisin kiinteistön omistajia nyt viimeistään ottamaan selvää oman kiinteistönsä korosta. Näin suojauksen tarpeellisuutta tai sen tarvitsemaa jämäkkyyttä on helppo arvioida ja tulevina vuosina suojautuminen on tarpeen vaatiessa helpompaa, opastaa Rautio.

Kaupunginjohtaja Vainio kiittää kaikkia työpanoksensa antaneita

Rovaniemen uusi kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio aloitti työnsä keskellä tulvakriisiä. Ensimmäisenä oli käsillä kysymys Pulkamontien terveyskeskuksen mahdollisesta evakuoinnista tulvan vuoksi. Ilokseen hän huomasi, että johtoryhmässä tilannetta tarkasteltiin monesta kulmasta. Päätöksiä puntaroidessa huomioitiin inhimillinen ja taloudellinen näkökulma ja vaikuttavuus. Tukena oli viranomaisten antama tieto tilanteen kehittymisestä.

Tulvan nyt jo käännyttyä laskuun, on Vainiolle jäänyt hyvä yleisvaikutelma niin kentällä tehdystä tulvantorjuntatyöstä kuin sen johtamisesta. Vainion mukaan toiminnassa huokui kaikenpuolinen hyvä yhteistyö niin kaupungin omien toimijoiden kuin viranomaisten ja sidosryhmienkin kesken. Se helpotti myös kaupungin johtamista. Tietoa sai hyvin ja keskustelu oli avointa. Työskentelyyn oli hänen mukaansa helppo tulla mukaan kun näki, että kaikki ovat tehneet hyvää työtä koko kevään ajan.

– Tässä tulvassa tiedonsaanti on ollut ensiarvoisen tärkeää. Siitä erityiskiitos Suomen ympäristökeskukselle ja yleisesti viestinnälle, joka oli laadukasta aina valtuustotiedottamisesta ulospäin kaupunkilaisille tehtyyn viestintään saakka, summaa Vainio.

Vainio kertoo, että syksyllä on tarkoitus perustaa työryhmä, joka tarkastelee pitkäaikaisen suojautumisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen näkemys ja ratkaisut, jotka lähtevät Rovaniemen tavoitteista. Tulva tulee joka kevät, joten väliaikaisten suojausten rinnalle tarvitaan myös lisää pysyviä ratkaisuja.

– Haluan kiittää kaupungin omia toimijoita ja kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet pitkää päivää ja antaneet suuren työpanoksen hankalissakin olosuhteissa. Se vaatii sinnikkyyttä ja oikean asenteen, sanoo kaupunginjohtaja Vainio.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäseniä liikenteenohjauksessa tulvan aikaan 2020.
Vapepan vapaaehtoiset olivat suurena apuna liikenteenohjauksessa sekä tulvasuojausten vartioinnissa.

Jaa sivu