Uimakausi 2024 on alkanut Rovaniemellä - uimarantojen kaikki pukukopit on nyt avattu käyttöön

Julkaistu 7.6.2024 9:45

Uimakausi on alkanut kaikilla Rovaniemen uimarannoilla. Myös niiden pukukopit ja pukeutumissuojat ovat uimareiden käytössä. Yhteensä Rovaniemen kaupungin alueella on 20 yleistä uimarantaa eli sellaista uimarantaa, jonka siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtii kaupunki. Se myös tiedottaa rannan käyttäjille uimaveden laadusta ilmoitustaululla yhteistyössä viranomaisten kanssa.

12_Wide_-_beach_01.jpg
Ounaskosken uimaranta on Rovaniemen ainoa EU-ranta ja iso yleinen uimaranta, joka tarkoittaa sitä, että siellä odotetaan käyvän huomattava määrä uimareita uimakauden aikana. Vedenlaatua tarkkaillaan EU-säännösten mukaisesti, mistä juontuu nimitys EU-ranta.
Rovaniemen uimakausi on muuten jo täydessä vauhdissa, mutta muutamilla rannoilla eli Rautiosaaren ja Ounaspaviljongin uimarannoilla tullaan vielä tekemään uimarannan peruskunnostustöitä. Kaikki suunnitellut työt pystytään hoitamaan Kemijoen vesitilanteen normalisoiduttua eli tulvaveden laskettua.
.
- Uimarantaelämää näiden kunnostustöiden ei pitäisi häiritä, sillä pyrimme suorittamaan työt sellaiseen aikaan, joka vähiten haittaa uimarannan käyttäjiä eli joko varhain aamulla tai myöhään illalla, kertoo Kari Lukkarinen Rovaniemen kaupungilta.

Vessalliset uimakopit löytyvät Ounaskosken, Ounaspaviljongin, Vaaralan, Otvotien, Ylikylän ja Alakorkalon uimapaikoilta. Muilla kaupungin uimarannoilla on uimareiden käytössä joko uimakoppeja tai pukeutumissuojia. Uimakopit suljetaan yöksi noin kello 22 ja avataan aamulla.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto valvoo viranomaisena paitsi yleisten uimarantojen uimaveden laatua eli sitä, että ne täyttävät terveydensuojelulaissa määrätyt uimaveden laatua ja hygieenisiä olosuhteita koskevat lakisääteiset velvoitteet. Turvallisuusasioissa valvova viranomainen puolestaan on Tukes.

Uimarannat Rovaniemellä 2024

Suuret yleiset uimarannat (EU-rannat)
Ounaskosken uimaranta, Jäämerentie

Pienet yleiset uimarannat
Alakorkalon uimaranta, Alakorkalontie
Hirvasojan uimaranta, Kemintie, Hirvasojansuu
Keinuvuopajan uimaranta, Vuopajanranta
Lehtojärven uimaranta, Syvälahdentie, Sinettä
Muurolan uimaranta, Linnasaarentie
Norvajärven uimaranta, Lentosatamantie
Otvotien uimaranta, Saarenkylä
Ounaspaviljongin uimaranta
Paavalniemen uimaranta
Puistolammen uimaranta, Pukinpolku
Rautiosaaren uimaranta, Uimarannantie
Salmijärven uimaranta, Metsämuseontie
Sinetän uimaranta, Tammelantie
Tammanlaakson uimaranta, Eteläranta (Hirttiöniemi)
Tuomiojan uimaranta, Hirvas
Vaaralan uimaranta, Pullinniemenkuja
Vanttauskosken uimaranta, Pirttikoskentie
Vikajärven uimaranta, Pieskantie
Yikylän uimaranta, Patosaarentie-
Ylinamman uimaranta, Ämmiläntie

Rovaniemen kaupunki on vain yksi Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueella uimarantoja ylläpitävistä julkisista ja yksityisistä toiminnanharjoittajista. Yhteensä niitä on tällä hetkellä 5 kpl.

ranta_suihkulähde.jpg
Ounaspaviljongin uimaranta on lapsiperheiden suosiossa.