Uusi kaupunginhallitus kokoontuu: Käsittelyssä Arina-hotellin ja Palkisentien asemakaavamuutokset

Julkaistu 9.8.2023 9:35

Arina skybar.png
Arinan tornihotelliin yläkerrokseen suunniteltu skybar. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy (Arina)
Rovaniemen uusi kaupunginhallitus kokoontuu syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 14.8.2023. 

Hallituksen kokoonpano on muuttunut 1.7.2023 alkaen, valtuustokauden puolivälissä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana jatkaa Susanna Junttila (kesk.). Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Mikkel Näkkäläjärvi (sd.) ja toisena varapuheenjohtajana Päivi Alaoja (kok.). Muut kaupunginhallituksen jäsenet seuraavan kahden vuoden ajan ovat  Päivi Alanne-Kunnari (kesk.), Mari Ikonen (vas.), Reijo Jylhä (kok.), Miikka Keränen (vihr.), Tuomas Koskiniemi (ps.), Maria-Riitta Mällinen (sd.), Riku Tapio (kesk.) ja Timo Tolonen (ps.). 

Keskustan tornihotellin kaavaluonnos tarkastelussa, Lapinmaan talolle esitetään suojelumerkintää

Uuden kaupunginhallituksen käsittelyyn tulee Osuuskauppa Arinan suunnittelemaan tornihotelliin liittyvä kaavaluonnos. Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaavaluonnos asetettaisiin kuntalaisten nähtäväksi ja kommentoitavaksi muun muassa 3D-pienoismallien kanssa. Kuntalaisille on tarkoitus järjestää nähtävillä olon aikana myös erillinen esittelytilaisuus. 

Uusi hotelli rakennettaisiin Rovaniemen ydinkeskustaan, Lordin aukion kulmaan, nykyisen Sokoksen paikalle. Paikalta purettaisiin pois Arinan nykyinen matala rakennus. 18-kerroksisesta hotellista tulisi Rovaniemen korkein rakennus, johon sijoittuisi hotellin lisäksi ravintoloita, päivittäistavarakauppa ja pysäköintitilat. Tornin ylimpään kerrokseen Arina on suunnitellut sky-baaria.

Kaupungin näkökulmasta kaavamuutosprosessin aikana on keskeistä selvittää tornin sijainti rakennuksessa sekä pysäköinnin järjestäminen. Kaupunki myös edellyttää vihersuunnitelman laatimista kortteliin. 

Asemakaava koskee koko korttelia, jossa toimivat Arinan lisäksi As oy Rova-Pekka sekä Kiinteistö oy Lapinmaa, josta Arina omistaa 73 prosenttia. Kyseisen korttelin vanhin rakennus, vuonna 1948 valmistunut Lapinmaan talo Koskikadun ja Korkalonkadun kulmassa, esitetään kaavaluonnoksessa suojeltavaksi merkinnällä sr-1. Merkintä tarkoittaa sitä, että rakennus on valtakunnallisesti merkittävä, eikä sitä saa purkaa tai muuttaa. Asemakaavamuutoksen luonnoksessa Rova-Pekalle esitetään rakennusoikeudeksi 7300 kerrosneliömetriä ja 14 kerrosta. 

Luonnosvaiheen ja nähtävillä olon jälkeen asemakaavasta tehdään kaavaehdotus, joka sekin asetetaan julkisesti nähtäville. Lopullisesti asemakaavamuutoksista päättää kaupunginvaltuusto. 
 

torni_kuvakulma3.jpg
Havainnekuva korttelin rakennuksista. 
Kuva: Arkkitehtuuritoimisto ARKTES Oy (Rova-Pekka)

Asemakaavamuutos vireillä Palkisentiellä

Kaupunginhallitus käsittelee asemakaavamuutosta, joka mahdollistaisi kahden viisikerroksisen kerrostalon rakentamisen Palkisentielle. Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaavaehdotus asetettaisiin julkisesti nähtäville. 

Tontit, joille asemakaavamuutosta valmistellaan, sijaitsevat osoitteissa Palkisentie 29, 31 ja 33. Kaavamuutos koskee kolmea omakotitalotonttia, joiden omistajat ovat tehneet aloitteen kaavamuutoksesta. Alue on Palkisentietä lukuun ottamatta kerrostalovaltaista aluetta. 

Kaavamuutoksen myötä tontti muutettaisiin asuinkerrostalotontiksi ja sille tulisi lisää rakennusoikeutta: asuinrakennuksilla olisi rakennusoikeutta kaikkiaan 3730 kerrosneliömetriä. 

Asemakaavamuutoksen luonnos oli valmisteluvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 10.3.-23.3.2023. Kaavaluonnokseen on tämän jälkeen tehty tarkennuksia mm. pysäköinti-, oleskelu- ja rakennusalojen keskinäisten suhteiden osalta. Myös huolto-, kotihoito-, logistiikka- ja vieraspaikkamääräystä sekä pyöräpysäköintimääräystä on tarkennettu. 

Havainnekuva_Itään.jpg
Havainnekuva kahdesta kerrostalosta, jotka asemakaava mahdollistaisi Palkisentielle. 

Lisäksi kaupunginhallitus käsittelee muun muassa elinvoimapalvelujen toimialajohtajan irtisanoutumisilmoitusta sekä päättää kaupunginhallituksen edustajat lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin. 

Kaupunginhallituksen esityslista on julkaistu sivuillamme (linkki alla).