Vaalikampanjointi ja äänestäminen järjestettävä terveysturvallisesti – ohjeita kampanjointiin Rovaniemellä

Julkaistu 14.1.2022 13:02

Torikampanjoinnin ja muu vaalikampanjoihin liittyvän toiminnan tulee olla voimassa olevien kokoontumis- ja tilojenkäyttörajoitusten mukaista.

Vaalitilaisuudessa noudatettava yleisötilaisuuksien rajoituksia 


Rovaniemellä on voimassa Lapin aluehallintoviraston kielto yli 20 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisestä sisätiloissa. Lisäksi on voimassa avin tilojen käyttöä koskeva määräys, jonka mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on varmistettava, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan vähentää (esim. maskien käytön edellytys, asiakkaiden sijoittelu, määrän rajoittaminen). Lapin avin päätökset ovat voimassa 22.2.2022 asti. 


Määräys kokoontumisrajoituksesta eli Rovaniemellä yli 20 hengen yleisötilaisuuksien rajoitus koskee myös vaalikampanjoinnissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia. Yleisötilaisuuksia ovat aluehallintoviraston mukaan esimerkiksi erilaiset vaalituvat ja -teltat, joihin kutsutaan ihmisiä keskustelemaan. Yleisötilaisuudeksi vaalikampanjoinnissa on katsottu myös muu toiminta, jonne houkutellaan väkeä yhtäaikaisesti paikalle esimerkiksi mainostamalla tilaisuutta ennakkoon sosiaalisessa mediassa tai kutsumalla ohikulkijoita paikan päällä liittymään joukkoon. 


Esimerkiksi pelkkä esitteiden tai tuotteiden jakaminen satunnaisille ohikulkijoille ei kuitenkaan ole yleisötilaisuus.


Vaalitilaisuuden järjestäjän on huolehdittava, että tilaisuudessa noudatetaan aluehallintoviraston määräyksiä yleisömäärästä (max. 20 henkilöä) ja että sallittua määrää ei ylitetä missään vaiheessa. 


Tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava myös siitä, että hygienia- ja turvaohjeita noudatetaan. Suosituksia lähikontaktien välttämisestä, hygieniakäytännöistä ja maskin käytöstä on tarpeen noudattaa kaikessa vaalikampanjoinnissa.

  Aluehallintovirasto on suosittanut vahvasti erilaisten keskustelu- ja tapaamistilaisuuksien järjestämistä etänä.


Ennakkoäänestys ja äänestys eivät ole yleisötilaisuuksia


Ennakkoäänestys ja äänestys vaalipäivänä eivät ole yleisötilaisuuksia, jolloin niitä eivät koske aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset. Äänestyspaikoilla tiloista vastaavan toimijan on huolehdittava, että tartuntariskiä voidaan vähentää.  


Lisätietoja:

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä palveluita

Aiheeseen liittyviä uutisia