Vaaranlammen koulu rakennetaan entiselle paikalleen Koulukujalle – kyläkouluja, kirjastoja ja päiväkoteja koskevia päätöksiä lykättiin

Julkaistu 24.9.2020 18:56

Rovaniemen sivistyslautakunta päätti yksimielisesti kokouksessaan 24.9.2020, että Vaaranlammen koulu sijaitsee jatkossakin Koulukujalla.

Hankesuunnittelussa kiinnitetään huomiota monitoimitalon tarkoituksenmukaisuuteen, kustannusten pitävyyteen sekä selvitetään palveluiden tilatarve alueella. Tilojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota muun muassa ottamalla huomioon aikaisemmat kokemukset kyseisellä rakennuspaikalla. Hankesuunnittelussa käydään myös läpi nykyiset tilat ja niiden kunto. 

Koulutuksen palvelualuepäällikkö Kai Väistö: 

“Vaaranlammen koulupalvelut ovat olleet jatkuvassa muutoksessa yli 20 vuotta koulun toimiessa väliaikaisissa tiloissa viidessä eri paikassa. Oppilassijoittelun ongelmaan on löydetty ratkaisu niin, että lähikouluperiaate voi toteutua koulun sijaitessa Koulukujalla. On tärkeää, että asukkailla on nyt tiedossa kouluratkaisu pitkälle tulevaisuuteen.”

Varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa: 

“Vaaranlammen päiväkoti jatkaa nykyisellä paikallaan ja pystyy tämän päätöksen mukaan jatkossa jatkamaan koulun kanssa aiemmin tekemäänsä hyvää yhteistyötä lapsen yhtenäisen opinpolun mahdollistamiseksi.”

 Hankesuunnittelun alkaessa alueen palveluja tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena, jolloin mukana ovat asukkaiden usein esille nostamat kirjasto- ja liikuntapalvelut sekä nuorisotyön palvelut. Yhteisöllisyys ja yhteissuunnittelu ovat hankesuunnittelun keskiössä.  

Talousarviopäätöstä lykätään

Sivistyspalveluiden talousarvioon liittyvät päätökset siirtyvät sivistyslautakunnan seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 7.10.2020.  Varhaiskasvatukseen liittyvistä ratkaisuista, lähi- ja kyläkirjastojen toiminnallisista muutoksista sekä pienten koulujen jatkosta päätetään talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Kylien kehittämisjaosto on esittänyt lisäaikaa antaakseen oman lausuntonsa koulujen lakkauttamisesta ja kyläkirjaston toiminnallisista muutoksista. 

Ratkaisuun on vielä hyvin aikaa, joten lausuntoa voidaan hyvin odottaa ja liittää päätöksenteon tueksi, toteaa toimialajohtaja Antti Lassila.

Väliaikainen nuorisotila avataan Korkalovaarassa


Korkalovaarassa avataan piakkoin väliaikainen nuorisotila. Vaaranlammen rakennuskompleksissa oleva kolmio, noin 70 neliötä, tulee  jatkossa  toimimaan alueen yhteisöllisenä nuorisotilana. Tilassa tullaan järjestämään erityisesti pienryhmätoimintoja. 

"Korkalovaaran alue tarvitsee nuorisotilan. On tärkeää, että nyt voidaan jatkaa yhteistä tekemistä väliaikaisen nuorisotilan toiminnan suunnittelun avulla, yhdessä nuorten, alueen asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa", painottaa palvelualuepäällikkö Merja Tervo.

Nuorisopalvelut etsii parhaillaan yhteistyökumppaneita toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Koulunuorisotyö jatkuu edelleen Korkalovaaran koululla.