Vaaranlammen kouluhanke etenee haasteista huolimatta

Julkaistu 9.9.2022 12:00

Tämän hetken arvion mukaan koulu valmistuisi kesään 2025 mennessä.

Ilmakuva Vaaranlammen koulualueesta.
Vaaranlammen kouluhankkeen aiemmin arvioituun aikatauluun on tullut tämän vuoden aikana viivettä. Tammikuulle päivätyn hankesuunnitelman aikataulussa (s. 64) esitettiin, että hanke valmistuisi vuoden 2024 loppuun mennessä. Tällöin koulu olisi otettu käyttöön vuoden 2025 alussa. Tämän hetken arvion mukaan koulu valmistuisi kesään 2025 mennessä.  

Hankesuunnitelman aikataulun yhteydessä on mainittu, että “aikataulu ei salli viiveitä päätöksenteossa eikä valmistelussa”. Viivettä on kuitenkin syntynyt eri syistä. 

Vaaranlammen nykyiset koulurakennukset ovat kaupungin tytäryhtiön, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n (Roma) tytäryhtiön Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n (Roka) omistuksessa. Alun perin oli tarkoitus, että kaupunki toteuttaa hankkeen itse, ja rakennukset siirrettäisiin kaupungin suoraan omistukseen. Taloudellisen tarkastelun jälkeen päädyttiin neuvottelemaan Roman kanssa sen mahdollisuudesta toteuttaa hanke. On ottanut aikaa löytää ratkaisu, jossa sekä kaupungin että yhtiön edut tulevat huomioiduksi. Jatkossa tämänkaltaisiin asioihin kiinnitetään tarkempaa huomiota hankesuunnitteluvaiheessa, jotta siinä esitetty aikataulu voi toteutua. 

Rakennuskustannusten äkillinen nousu kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa puolestaan johti siihen, että hankkeen toteuttajan, Roman, tuli tehdä uusi laskelma hankesuunnitelmassa liitteenä olevaan tavoitehinta-arvioon. 

Roma on aloittanut nykyisten rakennusten purkutyön valmistelun elokuussa. Purku-urakan kilpailutus on nyt käynnissä. Rakennukset puretaan tulevan talven aikana. Seuraavaksi kaupunginvaltuusto käsittelee uuden monitoimitalon esivuokrasopimusta. Tämän jälkeen rakennusvaiheen suunnittelu pääsee kunnolla vauhtiin. 

Roma aloittaa näinä päivinä rakennuttamispäällikön rekrytoinnin. Päällikkö vastaa jatkossa hankkeen kokonaiskoordinoinnista ja siitä, että hanke pysyy aikataulussa ja budjetissa. Yhtiö on tehnyt ja tekee kaikkensa, että projekti etenee mahdollisimman nopeasti. 

Tehostamme jatkossa myös Vaaranlammen kouluhanketta koskevaa viestintää niin, että asukkaiden on helppo seurata hankkeen etenemistä. Teemme hankkeelle muun muassa kaupungin verkkosivuille oman sivun, johon kootaan hanketta koskevat tiedotteet. Sivu löytyy ensi viikon jälkeen osoitteesta rovaniemi.fi/vaaranlampi. Kokoamme sivuille kahden kuukauden välein katsauksen siitä, miten hanke on edennyt ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Järjestämme myös neljä kertaa vuodessa avoimen verkkotilaisuuden Vaaranlampi-hankkeesta. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Seuraava tilaisuus järjestetään sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt esivuokrasopimuksen. 
 

Jaa sivu