Vaaranlammen koulun sijoituspaikaksi esitetään Koulukujaa – sivistyslautakunta käsittelee asiaa 24.9.2020

Julkaistu 18.9.2020 13:43

Koulukujan sijainti Korkalovaaran kerrostaloalueen läheisyydessä on hyvä, koska lapsia voidaan ajatella riittävän tulevaisuudessakin.

Rovaniemen kaupungin viranhaltijat esittävät uuden Vaaranlammen koulun rakentamista nykyiselle paikalle Koulukujalle. Sivistyslautakunta käsittelee asiaa 24.9.2020. 

Vaaranlammen koulun sijoitusvaihtoehtoina on ollut esillä rakentaminen joko Koulukujalle tai Heposuolle. Myös hankkeessa huomioitavia palveluja on kartoitettu laajasti.

Tulevan rakennuksen sijoituksesta on järjestetty osallistavia tilaisuuksia huoltajille ja alueen asukkaille. Muun muassa Rovaniemi-viikolla 2019 perehdyttiin alueen kehittämistarpeisiin “Korkalovaara-kävelyllä”. Oppilaiden näkemyksiä on kartoitettu koulussa. 

Sijoituspaikkaa tarkasteltaessa on huomioitu sekä Keskusta-Ounasjoen koulualueen ja varhaiskasvatuksen tarpeet että kaupunkisuunnittelun näkökulma. Lisäksi hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon oppilas- ja opiskeluhuoltoon sisältyvät kouluterveydenhuollon palvelut sekä neuvolapalvelut. 

Sijoituspaikaksi esitetään Koulukujaa 


Koulukujan sijainti Korkalovaaran kerrostaloalueen läheisyydessä on hyvä, koska lapsia voidaan ajatella riittävän tulevaisuudessakin. Lisäksi paikka on keskeisempi sijainniltaan koko kaupungin mittakaavassa. Vanhan koulun piha on luonteva lähiliikuntapaikka ja sijoittamalla koulu keskeiselle paikalle tarjoutuu mahdollisuus tarkastella useampien kaupungin palvelujen asiakaslähtöistä yhteistoimintaa lähialueella tai samassa rakennuksessa. Uusi koulu parantaisi kuvaa alueesta ja rauhoittaisi ympäristöä. 

Hankesuunnittelun alkaessa alueen palveluja tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena, jolloin mukana ovat asukkaiden usein esille nostamat kirjasto ja liikuntapalvelut sekä nuorisotyön palvelut. Yhteisöllisyys ja yhteissuunnittelu ovat alkavan hankesuunnittelun keskiössä. 

Alueella säilyvä 6-ryhmäinen päiväkoti helpottaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä sekä lapsen yhtenäisen opinpolun muodostumista. 

Vaaranlammen koulun kiinteistölle on aiheutunut merkittäviä rakentamistavasta ja rakennuspaikasta johtuneita ongelmia. Hankkeen suunnittelussa ja rakentamisen valvonnassa tuleekin varmistaa, että esimerkiksi maaperästä aiheutuvat riskit eivät toteudu. Tilojen terveellisyyteen ja turvallisuuten on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Lautakunta käsittelee myös kahden kirjaston lakkautusta

Sivistyslautakunnalle esitetään myös Sinetän ja Ounasrinteen kirjastojen lakkautusta. Kirjastoautoreittejä organisoidaan uudelleen siten, että palvelut voidaan tuottaa riittävän laadukkaasti. 
Ounasrinteen kirjaston lakkautuksella voitaisiin säästää 80000 euroa. Kaupunki joutuu nyt etsimään säästöjä monista toiminnoista, jotta kunnan talous saadaan tasapainoon ja kuntalaisille voidaan tuottaa palveluita myös jatkossa.
 
Sinetän kirjaston lakkauttaminen on toiminnallinen muutos, joka monipuolistaa tarjolle tulevaa aineistoa ja mahdollistaa kirjastoauton sekä lasten ja nuorten kirjastopalvelun yhteistyön kehittämisen.