Vaaranlammen monitoimitalon rakentaminen aikataulussa, nimikilpailu tulossa, kalusteiden suunnittelu alkaa

Julkaistu 15.12.2023 13:10

Tähän juttuun on koottu Vaaranlammen monitoimitalon tuoreita kuulumisia.

kuva työmaalta.jpg
Kuva työmaalta.


Rakennustyöt etenevät suunnitellusti 

Vaaranlammen monitoimitalon rakennustyöt etenevät suunnitellusti ja aikataulussa. Tällä hetkellä meneillään on muun muassa maanrakennustöitä, betonielementtien asennuksia ja kaukolämpöliittymän rakennus. Tulevien viikkojen aika jatketaan perustustöitä ja ulkopuolisia vesi- ja lämmöneristystöitä.


Käyttäjät saavat osallistua irtokalusteiden suunnitteluun 


Irtokalustesuunnittelu ja -kilpailutus toteutetaan pääsääntöisesti jo vuoden 2024 aikana. Vaaranlammen koulun ja nuorisotilojen irtokalusteiden hankinta kilpailutetaan varhaisen vaiheen mallia käyttäen. Varhaisen vaiheen kilpailuttamisen malli on osallistava ja innovatiivinen hankintaprosessi. Kilpailutusmalli huomioi lasten ja opettajien eli loppukäyttäjien osallistamisen suunnitteluvaiheeseen yhteistyössä valitun kalustetoimittajan kanssa. Näin taataan myös, että monitoimitalojen yhtenäinen ilme ja toiminnallisuus säilyvät. Lisäksi etuna on varmuus budjetissa pysymisessä, kun hankintojen kattohinta on etukäteen määritetty.      

Monitoimitalon nimestä tulossa kilpailu 


Uudelle monitoimitalolle halutaan löytää yhteisöllistä toimintatapaa kuvastava nimi, joka vahvistaa kokemusta yhteisestä tärkeästä paikasta. Nimikilpailu sitouttaa käyttäjäryhmiä, helpottaa hankkeesta viestimistä ja tuo näkyvyyttä rakennushankkeelle. Nimessä tulee huomioida myös rakennuksessa toimivat julkiset palvelut kokonaisuutena. Nimikilpailu käynnistetään tammikuussa 2024 ja siitä tiedotetaan kaupungin sähköisissä kanavissa. .

Monitoimitalon johtajaksi nimettiin Sami Oinas


Monitoimitalon johtajaksi on nimetty Vaaranlammen koulun rehtori Sami Oinas (1.1.2024 alkaen). Hän toimii nykyisin Vaaranlammen koulun rehtorina. Vaaranlammen monitoimitalossa johtamisjärjestelmä tukee yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on luoda järjestelmä, joka mahdollistaa läsnäolevan johtajuuden. Johtaminen tapahtuu yhdessä tehden tiimijohtajuuden kautta.