Vaikeasti tavoitettavia ikääntyneitä löydetään etsivällä kulttuurisella vanhustyöllä

Julkaistu 18.12.2023 13:37

Rovaniemen kaupungin hallinnoiman hankkeen järjestämiin tapahtumiin, ryhmätoimintaan ja työpajoihin osallistui kunnissa liki 5000 ikääntynyttä.

PisteKollektiivi_PirtissaPiipahtajat_KuvaTatuKantomaa (1).jpg
Vaikeasti tavoitettavia ikääntyneitä on mahdollista löytää etsivän kulttuurisen vanhustyön avulla. Samalla voidaan lisätä heidän psyykkistä hyvinvointiaan ja osallisuuttaan. 

Tämä kävi ilmi Rovaniemen kaupungin hallinnoimassa etsivän kulttuurisen vanhustyön jatkohankkeessa, jossa edistettiin ikääntyneiden toimintakykyä ja osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin vuosina 2022-2023. 

Etsivä kulttuurinen vanhustyö on aktiivista ja tavoitteellista uusien asiakasryhmien tunnistamista ja löytämistä, ohjaamista kohdennettuun tapahtumaan tai ryhmätoimintaan, osallistumisen esteiden poistamista ja kulttuurin ja taiteen äärelle saattamista sekä kiinnittämistä olemassa oleviin palveluihin.

Hankkeen toteutuksesta vastasivat kuusi kuntaa: Rovaniemi, Seinäjoki, Espoo, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio. Lisäksi toteutukseen osallistui 6 hyvinvointialuetta, 13 taidetoimijaa sekä 55 järjestöä. 

Hankkeen järjestämiin tapahtumiin, ryhmätoimintaan ja työpajoihin osallistui kunnissa liki 5000 ikääntynyttä. 

Hankkeena aikana järjestettiin 114 tapahtumaa ja 31 työpajaa sekä 22 taideryhmää, jotka kokoontuivat 232 kertaa. Lisäksi tehtiin 54 kotikäyntiä ikääntyneiden kodeissa.


Asiakastyytyväisyys erittäin korkea

Asiakkaille tehdyissä kyselyissä kävi ilmi, että ikääntyneille järjestetty toiminta loi uusia rutiineja ja antoi vaihtelua arkeen. Uudet ajatukset, innostuminen ja tunteiden kokeminen lisäsivät virkeyttä ja mielen hyvinvointia. Osallistujat nostivat esille tärkeinä asioina nähdyksi ja kuulluksi tulemisen,  yhdessä tekemiseen, osana yhteisöä olemisen sekä mahdollisuuden tehdä mielekkäitä asioita.

Hankkeen saama palaute oli hyvä ja mitattu asiakastyytyväisyys erittäin korkealla tasolla. 94% vastaajista kertoi odotusten täyttyneen, 90% oli tyytyväisiä toimintaan ja 95% suosittelisi toimintaa myös muille.  Useilla paikkakunnilla toiminta jatkuu myös tulevaisuudessa.

Hanke oli osa Taiteen edistämiskeskuksen rahoittamaa Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankekokonaisuutta.  

Hankkeesta on tehty julkaisu, jonka ovat kirjoittaneet projektipäällikkö Matti Selin ja kulttuurisen vanhustyön asiantuntija Silva Siponkoski (julkaisu liitteenä).