Valionrannan rakentaminen etenee – Rovaniemi solmi maanvuokrasopimuksen Lapland Hotelsin omistajayhtiön kanssa

Julkaistu 13.11.2023 10:19

Lapland Hotels aikoo rakentaa alueelle hotellin ja asuinkerrostaloja.

Havainnekuvaa Valionrannasta.
Havainnekuva Valionrannan suunnitelmista. Kuva: Aihioarkkitehdit Oy

Rovaniemen kaupunki on allekirjoittanut maavuokrasopimuksen Rovaniemen Valionrannasta Lapland Hotels Oy:n omistajayhtiön North European Invest Oy:n kanssa. Lapland Hotels aikoo rakentaa alueelle hotellin ja asuinkerrostaloja. 

Käytännössä maanvuokrasopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Lapland Hotels voi nyt alkaa kunnolla suunnitella ja edistää rakennushanketta. 

Valionranta sijaitsee Kemijoen rannassa, Ounasvaaran kupeessa. Kaava-alue rajautuu idässä Jäämerentiehen, etelässä Jätkänkynttilän siltaan katualueineen, lännessä Kemijokeen ja pohjoisessa Lossitiehen.

Kaava määrää, että alueelle tulevat rakennukset voivat olla korkeintaan kuusi- tai seitsenkerroksisia. Hotellille osoitettu rakennusoikeus on 22 500 kerrosneliömetriä ja asumiselle 15 500 kerrosneliömetriä. Asukkaita alueelle on kaavailtu arviolta 340.

Alueen asemakaava hyväksyttiin vuoden 2023 alussa. Kuntalaisten mielipiteet huomioitiin kaavassa muun muassa siten, että kaavaan lisättiin määräys, jonka mukaan tontilla olevaa puustoa on pyrittävä säilyttämään mahdollisimman paljon. Myös kuntalaisille tärkeä, rannan suuntainen kevyen liikenteen reitti säilyy. Lisäksi venesatamalle on varattu oma alueensa.

Ensimmäisen asuinkerrostalon rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa ja hotellirakennuksen rakentaminen viiden vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaisuudesta.

Juttua päivitetty 13.11. klo 11.25 maininnalla, että maanvuokrasopimus allekirjoitettiin Lapland Hotelsin omistajan kanssa.