Valtakunnallinen Opetusalan turvallisuuspalkinto Ounasrinteen peruskoululle

Julkaistu 7.5.2024 14:53

Palkinnon tarkoituksena on paitsi palkita hyvistä suorituksista myös kannustaa muita toimimaan turvallisuuden eteen.

Ounasrinne_ulko_lintuperspektiivi (4).jpg
Rovaniemeläinen Ounasrinteen peruskoulu on palkittu Opetusalan turvallisuuspalkinnolla ansiokkaasta, monipuolisesta ja osallistavasta työstä turvallisuuden edistämiseksi oppilaitoksessa. Turvallisuuspalkinto luovutettiin 20:nnessä Opetusalan turvallisuusfoorumissa 6.5.2024.

Turvallisuuspalkinnon taustalla ovat Opetushallitus, Aluehallintovirastot, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen rehtorit ry, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Kuntaliitto, Suomen Palopäällystöliitto ja SPEK-ryhmä.

“Olemme rakentaneet pitkäjänteisesti sujuvia turvallisuuskäytänteitä, harjoitelleet ja kouluttautuneet. Tärkeintä kuitenkin on, että olemme tehneet tämän yhdessä  henkilöstön, oppilaiden, huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa”, iloitsee rehtori Mari Vuorisalo.

Ounasrinteen peruskoulussa keskiössä on ennakoiva turvallisuustyö, positiivinen asenne ja harjoittelu. Yhdessä pohditaan turvallisuuden ratkaisuja ja kokeillaan rohkeasti uutta. Myös oppilaat ovat pienestä pitäen aktiivisesti mukana turvallisuusasioissa oppien erilaisia turvallisuustaitoja. Viestinnässä keskitytään kannustamaan turvallisiin toimintatapoihin, ja sosiaalisen median kautta vahvistetaan turvallisuusasioiden näkyvyyttä. 

“Turvallisuuskulttuurin kehittäminen on meillä yhteinen tahtotila”, korostaa turvallisuusvastaava ja opettaja Markus Veteläinen.

Palkitsemalla Ounasrinteen peruskoulu Opetusalan turvallisuuspalkinnolla halutaan korostaa, että turvallisuuskulttuurin rakentaminen on pitkäjänteistä ja sitoutumista vaativaa työtä, joka edellyttää resursointia ja sitoutumista. Turvallisuus rakentuu panostamalla sekä fyysiseen että psyykkiseen turvallisuuteen.


Lisätietoa Opetusalan turvallisuuspalkinnosta


Opetusalan turvallisuuspalkinto perustettiin vuonna 2005 turvallisuustoiminnan edistämiseksi. Palkinnon tarkoituksena on paitsi palkita hyvistä suorituksista myös kannustaa muita toimimaan turvallisuuden eteen.

Opetusalan turvallisuuspalkinto myönnetään esimerkillisestä onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta opetusalan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä. Turvallisuuspalkinto myönnetään yhteisölle. Varsinaisen turvallisuuspalkinnon lisäksi voidaan myöntää tunnustuspalkintoja henkilöille, työryhmille, yrityksille, yhteisöille tai laitoksille.