Valtuusto hyväksyi Kärkkäisen tavarataloon liittyvän kaavamuutoksen

Julkaistu 24.10.2022 19:46

Asemakaavamuutoksen myötä Teollisuustielle voidaan rakentaa tavaratalo Kärkkäisen liiketila.

Jätkänkynttiläsilta auringonlaskun aikaan.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 24.10.2022. Valtuuston käsittelyssä olivat muun muassa Kärkkäisen tavaratalon asemakaava sekä periaatteet, joilla kaupunki ohjaa omistamiaan yhteisöjä.

Valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen asemakaavamuutoksen, jonka myötä Teollisuustielle voidaan rakentaa tavaratalo Kärkkäisen liiketila. Tontti sijaitsee osoitteessa Teollisuustie 17. 

Alueella on voimassa asemakaava, jonka mukaan alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Kaavamuutoksen myötä alueesta tulee liikerakennusten korttelialue, johon saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

Valtuutettu Vesa Puuronen (vas) esitti, että asia palautettaisiin valmisteluun. Hän piti kaavaselostusta puutteellisena ja kaupunkistrategian vastaisena. Valtuusto hylkäsi esityksen äänin 42–9 ja päätti jatkaa asian käsittelyä. 

Tämän jälkeen Puuronen esitti, että kaavamuutos hylättäisiin. Valtuusto hylkäsi Puurosen esityksen äänin 42-5 (4 äänesti tyhjää), jolloin valtuusto hyväksyi kaavan. Puuronen jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Omistajapolitiikka hyväksyttiinValtuusto myös hyväksyi periaatteet, joilla kaupunki ohjaa yhteisöjä, joissa se on omistajana. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi energiayhtiö Napapiirin Energia ja Vesi (Neve), työterveyspalveluja tarjoava Työterveys Lappica ja ammatillista koulutusta järjestävä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU). 

Valtuuston hyväksymää asiakirjaa sanotaan yhteisöomistusten omistajapolitiikaksi. Siinä määritellään muun muassa, miten kukin omistus tukee kaupunkistrategiaa ja mitä omistajuudella tavoitellaan. Periaatteet on laadittu, jotta omistukset olisivat perusteltuja ja jotta yhteistyö kaupunkikonsernin eri toimijoiden välillä helpottuisi. 

Valtuustoryhmät esittivät omistajapolitiikkaan muutoksia, joista ei kuitenkaan äänestetty, vaan esitykset menevät kaupunginhallitukselle tiedoksi omistajapolitiikan tulevia päivityksiä silmällä pitäen. 

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla (linkki tämän jutun alapuolella).

Jaa sivu