Valtuusto hyväksyi Pöyliörannan, Ojanperän ja entisen Oppipojan tontin kaava-asiat, Vaaranlammen kouluhanke etenee

Julkaistu 19.9.2022 20:00

valtuustosali symbolinauhalla.jpg
Rovaniemen kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 19.9. Valtuuston käsittelyssä olivat muun muassa Ojanperän, Pöyliörannan ja Korkalonkadun asemakaavat, Vaaranlammen monitoimitalon rakentamisen periaatteet sekä osavuosikatsaus ja talousarvioon tehtävät muutokset. Eniten keskustelua herätti Vaaranlammen kouluhanke. 

Vaaranlammen hankkeen periaatteet hyväksyttiin 

Valtuusto hyväksyi Vaaranlammen monitoimitalon toteuttamisen periaatteet. Niiden mukaan hanke voidaan toteuttaa Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy -konsernin kanssa, jollei lainsäädäntö muodosta tälle estettä. Vaihtoehtoisesti kaupunginhallitus voi päättää hankkeen toteuttamisesta esimerkiksi omana toimintana tai vuokramallilla. Valtuusto valtuutti kaupunginhallituksen hyväksymään hankkeeseen liittyvät sopimukset ja tekemään päätökset ja sitoumukset. 

Vaaranlammen uuden koulun toteutus on venynyt kohtuuttoman kauan. Tällä valtuuston päätöksellä työ uuden koulun rakentamiseksi nytkähtää viimein konkreettisesti eteenpäin, toteaa tyytyväisenä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto.

Vaaranlammen koulualueen nykyiset rakennukset on tavoitteena purkaa loppuvuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana. Tavoitteena on, että koulu otetaan käyttöön alkuvuodesta 2025. 

Ojanperän, Pöyliövaaran ja Korkalonkadun kaavoille vihreää valoa 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ojanperän uuden asemakaavan. Alueelle muodostuu kaavan myötä 58 tonttia erillispientaloille, neljä tonttia asuinpientaloille sekä yksi tontti, jolle voidaan sijoittaa myös palveluasumista. Tonteista 19 on rakentamatonta.

Valtuusto hyväksyi myös Pöyliörannan asemakaavamuutoksen, jonka tarkoituksena on kehittää entinen maatalousoppilaitoksen alue vetovoimaiseksi asuinalueeksi. Kaava-alueella on 12 asuinrivitalojen rakennuspaikkaa, joille voi rakentaa yhteensä 29 rivitaloa, sekä neljä rakennuspaikkaa pienkerrostaloille, joille voi rakentaa yhteensä 11 taloa. Alueelle voi rakentua kaikkiaan noin 300-360 asuntoa ja sijoittua arviolta noin 600-780 asukasta. Kaava mahdollistaa myös esimerkiksi päiväkodin ja liikekeskuksen rakentamisen.

Lisäksi valtuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen Korkalonkadulla sijaitsevalle, entisen hotelli- ja ravintolaoppilaitos Oppipojan tontille. Kaavamuutoksella tontille on mahdollista sijoittaa asuin-, liike- ja toimistorakennuksia ja palveluasuntoja. Kaupunki on solminut maankäyttösopimuksen Rakennusliike Jouko Pesonen kanssa. Rakennuttaja suunnittelee tontille noin 80 asuntoa ja 100 palveluasuntoa sekä liiketiloja katutasoon. Pysäköinti sijoitetaan pääosin maan alle.

Osavuosikatsaus ja maapoliittinen ohjelma tiedoksi

Valtuusto merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen aikaväliltä 1.1.–30.6.2022. Katsauksessa käydään läpi kaupungin talouden ja toiminnan kehitystä ja sitä, miten talousarviota on noudatettu. Peruskaupungin talous oli kesäkuun lopussa 6,1 miljoonaa euroa alijäämäinen, koko konsernin talous puolestaan 7,68 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2022 ensimmäinen puolisko oli ennalta arvaamaton. Koronapandemia vaikutti edelleen toimintakuluihin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset näkyivät muun muassa elintarvikkeiden, rakennustarvikkeiden ja energian hinnassa ja saatavuudessa. 

Lisäksi valtuusto merkitsi tiedoksi kaupungin maapoliittisen ohjelman. Ohjelman yksi tarkoitus on kertoa avoimesti kaupungin maankäytön tavoitteista ja periaatteista. Ohjelmassa linjataan esimerkiksi, miten kaupunki toimii maanvuokrasopimusten muutosten ja uusimisen yhteydessä. Ohjelman tarkoituksena on toteuttaa kaupunkistrategiaa, selkiyttää kaupungin toimintaa ja parantaa asiakaskokemusta. 

Kokouksen pöytäkirja

Jaa sivu