Valtuusto hyväksyi Valionrannan kaavamuutoksen

Julkaistu 23.1.2023 19:05

Havainnekuvaa Valionrannasta.
Havainnekuva Valionrantaan suunnitellusta hotellista.
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Valionrannan asemakaavamuutoksen. Valtuusto päätti asiasta kokouksessaan maanantaina 23.1.2023. 

Valionranta sijaitsee keskeisellä paikalla Kemijoen rannassa, Ounasvaaran kupeessa. Kaava-alue rajautuu idässä Jäämerentiehen, etelässä Jätkänkynttilän siltaan katualueineen, etelässä Kemijokeen ja pohjoisessa Lossitiehen. 

Päätöksen myötä kaupungin kaavoitussopimuskumppani Lapland Hotels voi rakentaa alueelle hotellin ja asuinkerrostaloja. Rakennukset voivat olla korkeintaan kuusi- tai seitsenkerroksisia. Hotellille osoitettu rakennusoikeus on 22 500 kerrosneliömetriä ja asumiselle 15 500 kerrosneliömetriä. Asukkaita alueelle on kaavailtu arviolta 340. 

"Valionrannan hanke tuo lisää korkeatasoista majoituskapasiteettia, jolla tavoitellaan matkailun ympärivuotisuuden vahvistamista ja siten pysyviä työpaikkoja ja verotuloja", toteaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto.

Kuntalaisten mielipiteet ovat tulleet kaavassa huomioiduksi muun muassa siten, että kaavaan on lisätty määräys, jonka mukaan tontilla olevaa puustoa on pyrittävä säilyttämään mahdollisimman paljon. Myös kuntalaisille tärkeä, rannan suuntainen kevyen liikenteen reitti säilyy. Lisäksi venesatamalle on varattu oma alueensa. 

Ensimmäisen asuinkerrostalon rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa ja hotellirakennuksen rakentaminen viiden vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaisuudesta.

Vihreä valtuustoryhmä esitti yhdessä osan vasemmiston valtuutettujen kanssa asian palauttamista valmisteluun ja että valtuusto edellyttäisi muun muassa lähivirkistysalueen koon kasvattamista, paikan varaamista julkiselle teokselle ja suojeltavien puiden osoittamista sitovasti sekä rakennusten kerrosluvun laskemisesta korkeintaan viiteen ja rakennusoikeuden pienentämisestä. Valtuuston äänestyksessä palautusesitys kuitenkin kaatui äänin 44–7. 

Henri Ramberg (vas.) esitti asemakaavan hylkäämistä. Äänestyksessä esitys kaatui äänin 47–4. Näin ollen kaupunginhallituksen alkuperäinen esitys tuli valtuuston päätökseksi ja valtuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen. 

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti Miikka Keräsen (vihr.) toimenpidealoitteen Rovaniemen majoituskapasiteetin selvittämisestä. 

Valtuusto valitsi tilintarkastajan

Valtuusto päätti myös Rovaniemen kaupungin ja kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelujen hankinnasta vuosille 2023–2024. Valtuusto valitsi palvelujen tuottajaksi KPMG Oy Ab:n. Palvelu hankitaan kokonaishinnaltaan halvimman vertailuhinnan jättäneeltä tarjoajalta.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla (linkki alla).

Jaa sivu