Valtuusto kokoontui: kaupunginhallituksen erottaminen ei etene, Susanna Junttilasta puheenjohtaja loppukaudeksi

Julkaistu 22.3.2021 19:16

Rovaniemen kaupunginvaltuusto kokoontui 22.3. vuoden toiseen kokoukseen. Eniten keskustelua herätti aloite tilapäisen valiokunnan asettamisesta kaupunginhallituksen erottamiseksi. 

Valtuusto päätti, ettei se aseta tilapäistä valiokuntaa valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista. Aloitteen taustalla oli kaupungin sijoitusvarojen kotiuttamista koskeva tutkintapyyntö, jonka tekivät kaksi kaupunginhallituksen jäsentä ja yksi varajäsen. Aloitteen allekirjoittaneiden 13 valtuutetun mukaan tutkintapyynnön tekeminen osoitti kaupunginhallituksen sisäisen luottamuspulan. Valtuustoaloite kaatui äänestyksessä äänin 38–13. 

Susanna Junttila kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi loppukaudelle 

Valtuusto myönsi Liisa Ansalalle (kesk.) eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä 1.5.2021 alkaen. Ansala siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 1.6.2021. Valtuutetut ja kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio kiittivät Ansalaa hänen tekemästään työstä. 

Uudeksi puheenjohtajaksi jäljellä olevalle toimikaudelle valittiin Susanna Junttila (kesk.). Valtuusto päätti, että uusi puheenjohtaja toimii loppukauden osa-aikaisena luottamushenkilönä kolme päivää viikossa. 

Liisa Ansalan jättäessä valtuuston Ari Karvo (kesk.) nousee loppukaudeksi valtuuston jäseneksi. 

Valtuusto hyväksyi Apukan korjatun asemakaavan 

Valtuusto hyväksyi 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan 23.2.2021 korjatun kaavakartan mukaisesti. Valtuusto hyväksyi alueen asemakaavan syyskuussa 2020, jonka jälkeen Lapin ELY-keskus kehotti kaupunkia käsittelemään asemakaavan uudelleen. ELY-keskus vaati selvitystä tieliikenteen melusta. Selvityksen perusteella kaavaehdotukseen tehtiin tarvittavat korjaukset.

Apukan alueelle muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Apukka Resort Oy:n tavoitteena on rakentaa alueelle lisää lasikattoisia revontulikotia. Alueelle osoitetaan asemakaavassa myös uutta retkeily- ja ulkoilualuetta. 

Päättäjien ja virkamiesten sidonnaisuudet tiedoksi

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen tarkastuslautakunnan päivittämän sidonnaisuusrekisterin. Sidonnaisuusrekisterin tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus koskee keskeisiä päättäjiä ja esitteleviä virkamiehiä. 

Ilmoitusvelvollisen tulee kertoa, mitä johtotehtäviä ja luottamustoimia hänellä on elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Tämän lisäksi on ilmoitettava merkittävästä omaisuudesta ja omistajuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten. Ilmoitusvelvollisen on myös kerrottava muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Rovaniemen kaupungin sidonnaisuusrekisteri on osoitteessa https://rovaniemi.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse

 

Jaa sivu