Varhaiskasvatuksen yhteisiä ohjeita 14.5.2020 alkaen

Julkaistu 12.5.2020 8:00

Valtioneuvoston suositus pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona päättyy 13.5.2020. Varhaiskasvatuksen järjestämisessä noudatetaan kansallisia ohjeita tartuntojen välttämiseksi.

Tutustukaa alla oleviin ohjeisiin. Ohjeiden noudattaminen on ensisijaisen tärkeää.

Omasta varhaiskasvatusyksiköstä voidaan antaa vielä tarkentavia ohjeita.

YHTEISIÄ OHJEITA 

1. Hygieniaohjeet ja -käytännöt varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 

 • Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen.
 • Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuksessa olon aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveysasemaansa ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.
 • Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen lapsen kohdalla erityisesti erilaisissa siirtymissä ja ruokailun yhteydessä. Vanhemmat huolehtivat lasten käsien pesusta päiväkotiin tullessa.
 • Lapsia ohjataan yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran.
 • Lapset eivät pääsääntöisesti tuo unileluja tai muita omia leluja varhaiskasvatukseen.

2. Riskiryhmään kuuluvat lapset varhaiskasvatuksessa

 • Terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat, voiko lapsi osallistua varhaiskasvatukseen. 

3. Päiväkodin tiloissa ja alueella oleskelu

 • Pyritään fyysisten kontaktien välttämiseen mahdollisuuksien mukaan. Väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. 
 • Toiminnassa minimoidaan kontaktien määrää järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana. Ulkoilua porrastetaan mahdollisuuksien mukaan ja vältetään ryhmien yhdistämistä ulkoilutilanteissa.   
 • Muiden kuin lasten ja päiväkodin henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. Ulkopuolisia vierailijoita ei tässä tilanteessa oteta päiväkoteihin. Esimerkiksi terapioita ei järjestetä päiväkodin tiloissa.
 • Varhaiskasvatuksessa henkilöstö toimii mahdollisuuksien mukaan vain saman lapsiryhmän kanssa.

4. Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot

 • Mahdollisuuksien mukaan pidetään lasten määrä lapsiryhmässä normaalia pienempänä koko päivän ajan huomioiden henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku. 
 • Mahdollisuuksien mukaan lapsiryhmän toimintaa jaetaan pienryhmiin päivän aikana. Pienryhmissä leikitään, toimitaan ja syödään yhdessä ja, jos mahdollista, omissa tiloissa.

 5. Ruokailu 

 • Ruokailussa huomioidaan hygienia ja henkilöstö jakaa annokset lapsille. Lapset eivät saa itse ottaa ruokaa tai käsitellä toisten astioita ja ruokailuvälineitä. Ruokailussa järjestetään mahdollisuuksien mukaan riittävät etäisyydet. 

6. Esiopetuskuljetukset 

 • Kuljetuksen piirissä olevien lasten esiopetuskuljetukset jatkuvat normaalisti. Jos perhe kuljettaa lasta itse esiopetukseen, ilmoita esiopetuskyytikuljettajalle, ettei kuljetusta tarvita. 

7. Kevätjuhlat 

 • Erillisiä kevätjuhlia ei järjestetä.

8. Tilojen ja tarvikkeiden puhdistus

 • Jokaisessa käytettävässä tilassa huomioidaan tehostettu siivous ja puhtaanapito.
 • Lelujen pesuun ja hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota ja osa leluista voidaan siirtää toistaiseksi pois käytöstä.

9. Kesäajan toiminta

 • Koronaepidemia huomioidaan kesäajan suunnittelussa. Kesä- ja loma-aikojen suunnittelussa huomioidaan pienemmät lapsiryhmät ja se, ettei varhaiskasvatuksen toimipaikkoja yhdistellä liian suuriksi kokonaisuuksiksi. 
 • Kevään ja kesän aikana on tapana, että varhaiskasvatusyksiköissä järjestetään tutustumisia uusille lapsille ja perheille. Näitä tutustumisia voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntämällä ja päiväkotien mahdollisesti tekemien esittelyvideoiden kautta. Lapset voivat käydä leikkimässä päiväkodin pihalla toiminta-ajan päätyttyä.

Lue lisätietoa Opetushallituksen tiedotteesta: “14.5. alkaen: Siirtyminen normaaliolojen lainsäädännön mukaiseen varhaiskasvatukseen”.
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/145-alkaen-siirtyminen-normaaliolojen-lainsaadannon-mukaiseen

 

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia