Ajankohtaista

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyi Lainaanrannan yleissuunnitelman sekä Häkinvaaran päiväkodin mahdollistavan kaavan

Julkaistu 21.2.2023 17:38

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kokoontui tiistaina 21.2.2023. Lautakunta päätti hyväksyä Lainaanrannan yleissuunnitelman ja Häkinvaaran päiväkodin mahdollistavan osayleiskaavan. Myös Napapiirin uuden, ohjelmapalveluille tarkoitetun tontin neuvotteluja päätettiin jatkaa kolmen matkailuyrityksen kanssa.

lainaanranta.jpg
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyi Lainaanrannan katu-, puisto- ja satama-alueen yleissuunnitelman.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyi Lainaanrannan katu-, puisto- ja satama-alueen yleissuunnitelman. Suunnitelman tarkoitus on antaa selkeä käsitys siitä, minne eri toiminnot jatkossa sijoittuvat Lainaanrannassa. Yleissuunnitelman pohjalta tehdään myöhemmin tarkemmat katu- ja rakennussuunnitelmat.

Suunnitelma on yksi vaihe Lainaanrannan kehittämisessä, joka on käynnistynyt syksyllä 2022. Lainaanrannan ranta-alue on tarkoitus uudistaa vuosien 2023–2025 aikana.

Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus kertoa mielipiteitään yleissuunnitelmaluonnoksesta. Asukkaiden näkemykset esimerkiksi esteettömyyden huomioimisesta ja alueen historian esiin tuomisesta on huomioitu suunnitelmassa.

Häkinvaaran kaavalle vihreää valoa

Lautakunta hyväksyi Häkinvaaran alueen osayleiskaavan ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Kaavan tarkoitus on mahdollistaa päiväkodin rakentaminen alueelle. Häkinvaara sijaitsee Kemintien varressa, keskustasta noin 11 kilometriä lounaaseen Hirvaan kylän pohjoisreunalla. Kaavaan sisältyy myös uusia omakotitontteja. Niiden yhdyskuntatekniikan rakentamisesta vastaa maanomistaja, ei kaupunki – kuten yleiskaava-alueilla lain mukaan tulee toimia.

Kolmen ohjelmapalveluja tarjoavan matkailuyrityksen kanssa jatketaan neuvotteluita

Suomen vanhin ja suurin luontoelämysten toimittaja Lapland Safaris AC Oy, Lapland Husky Safaris Oy ja Dianordia Oy ovat hakeneet ohjelmapalveluille tarkoitettuja ohjelmapalveluiden alueita Napapiiriltä Marjapolun ajoyhteyden päästä. Lautakunta päätti, että neuvotteluja jatketaan tämän kolmikon kanssa.

Kokouksen pöytäkirja kaupungin verkkosivuilta: https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntasuunnittelun_lautakunta

Jaa sivu