Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyi talousarviokortin 2023 ja investointisuunnitelman sekä asemakaavan mukaisten asuintonttien vyöhykehinnoittelun tarkennetun kriteeristön

Julkaistu 25.10.2022 18:03

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kokoontui tiistaina 25.10.2022. Lautakunta hyväksyi kaupungin omakotitalotonttien entistä tasapuolisemmat hinnoittelukriteerit sekä Rovaniemen kaupungin investointisuunnitelman vuosille 2023-2026.

Kesateatteri_kiljuset.png
Konttisen kesäteatteria kehitetään. Ensi kesänä tulee vessa ja kesällä 2024 teatterin katsomo katetaan.

Konttisen kesäteatterille vessa ja katettu katsomo, Lainaanrantaan virkistyspaikkoja


Yhdyskuntasuunnittelun investointisuunnitelmassa on esitetty lautakunnan alaiset investoinnit 2023 - 2026. Vuoden 2023 sitova investointimääräraha on 13,5 miljoonaa euroa. Lautakunta hyväksyi kokouksessaan tämän neljän vuoden investointisuunnitelman ja esittää kaupunginhallitukselle muun muassa, että Kemijoen rannassa toimiva kesäteatteri saa paljon toivotun vessan ensi kesäksi sekä uuden katetun kesäteatterin vuodelle 2024.

Kemijoen ranta-alueelle esitetään vuosille 2023-2025 myös uuden pyöräkadun ja -baanan sekä venesataman rakentamista. Lainaanrannan rakentaminen puolestaan sisältää pyöräkadun ja -baanan rakentamisen sekä puiston peruskorjauksen ja venesataman laajennuksen. Lisäksi rakennetaan tulvasuojauksia.

Tulvasuojaukseen ohjeistusta


Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyi kokouksessaan myös Rovaniemen ensimmäisen tulvantorjunnan yleissuunnitelman Rovaniemen tulvariskialueiden tulvasuojauksen rakennesuunnittelun ja toteutuksen ohjeeksi. Tulvasuojausten rakentamisesta päätetään erikseen.

Asuntotonttien hinnoitteluun tasapuolisuutta


Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyi esityksen, jossa kaupungin saaman käyttökokemuksen perusteella esitetään muutoksia Rovaniemen asuintonttien vyöhykehinnoitteluun. Keskeisimmät muutokset toisivat tonttihinnoitteluun tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta entistä selkeämmillä ja yhdenmukaisemmilla hinnoittelukriteereillä.

Nyt kaupunginhallituksen päätettäväksi vietävässä esityksessä on selvennetty muun muassa tontin hintaan vaikuttavia erityistekijöitä kuten kuinka lähellä tontti on kaupungin keskustaa tai minkä tasoisella maaperällä tontti sijaitsee. Osaan tonteista kriteeristö voi vaikuttaa hintaa joko nostaen tai laskien.

Huono maaperä voisi laskea tontin hintaa ja esimerkiksi erilaiset palvelut kuten kauppa tai koulu nostaa hintaa lähellä tonttia. Tätä kautta tonttien menekki voi siis tasapainottua myös niillä alueilla, joilla Rovaniemellä on ollut vähemmän kysyntää. Yksi tällainen alue voisi olla Pöykkölän pelloilla sijaitsevat tontit, joiden hinta voisi laskea jopa 30 prosenttia nykyisestä hintatasosta.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä:
https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntasuunnittelun_lautakunta


Jaa sivu