Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta ja elinvoimalautakunta kokoontuivat: Rovaniemi peruskorjaa yhteensä 16 leikkipuistoa ja hakee EU:lta rahoitusta kuuteen kehittämishankkeeseen

Julkaistu 24.8.2022 8:15

Tiistaisessa kokouksessaan yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti, että kaupungissa peruskorjataan yhteensä 16 leikkipaikkaa vuosien 2022-2028 aikana. Lisäksi kolme leikkipaikkaa muutetaan liikuntapainotteiseksi puistoksi. Tavoitteena on peruskorjata vähintään 3-4 leikkipaikkaa joka vuosi.

rovaniemi_panorama_PMU15431.jpg
Kaikkiaan Rovaniemellä peruskorjattavia leikkipaikkoja on 19 kappaletta viiden vuoden aikana. Vuosittain myönnettävät investointimäärärahat määrittävät osaltaan niiden toteuttamista.
Tämän ja ensi vuoden aikana peruskorjataan Kiekeröpuiston ja Paimenpuiston leikkipuistot. Vuonna 2023 ovat vuorossa Vanhatorin ja Niemelänpuiston leikkipuistot sekä Keskuskoulunpuiston lähiliikuntapisteen välineistö. Vuosittaiseen peruskorjausmäärään vaikuttaa kuitenkin osaltaan riittävän investointimäärärahojen saaminen.

Vuosien 2024 -2028 peruskorjataan myös seuraavat leikkipuistot: Lapinkävijäntie, Käpypuiston muutos liikuntapainotteiseksi, Pajakylä, Lompolotie, Lainaanpuisto, Louhikkotie, Noitarummun muutos liikuntapainotteiseksi, Hirvaan lähiliikuntapaikka, Ounasmetsän Lintulomat, Saarenpuisto, Riksintie, Kylätie, Tievapuisto sekä Linnuntien leikkipuisto.

Peruskorjausohjelmassa on huomioitu leikkipaikkojen nykyinen kunto, asukkaiden ja käyttäjien tarpeet sekä leikkipaikkojen määrä ja sijainti leikki-ikäisiin nähden tilasto- ja pienalueittain. Rovaniemen leikkipaikoista lähes 70 prosenttia on korkeintaan 15 vuotta vanhoja. Vanhimmat leikkipaikat, Saaruanpuiston ja Noitarummun leikkipaikat ovat 23 vuotta vanhoja, vuodelta 1998.

Lisäksi yhdyskuntatekniikka selvittää Suokortteen ja Liikennepuiston leikkipaikkojen nykykunnon ja säilyttämisen kustannukset.

***

Elinvoimalautakunta päätti, että Rovaniemen paikallisliikenteessä opiskelijalippuun ovat jatkossa oikeutettuja myös ne 25 vuotta täyttäneet päätoimiset opiskelijat, joiden opiskelupaikka on muualla kuin Rovaniemellä. Aiemmin 25 vuotta täyttänyt on saanut opiskelijalipun vain, jos opiskelupaikka on ollut Rovaniemellä.

Kokouksessaan lautakunta käsitteli myös sitä, mihin hankkeisiin kaupungin elinvoimapalvelut aikoo hankkia EU:lta rahoitusta rahoituskaudella 2021–2027. Kaupungin elinvoimapalvelut hakee EU:lta rahoitusta kuuteen eri hankkeeseen. Joukossa ovat muun muassa vetytalouteen, kestävään matkailuun ja start up -yritysten tukemiseen liittyvät hankkeet.