Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta käsittelee luonnonsuojelualueiden kartoittamista ja Napsun asemakaavaa

Julkaistu 16.3.2023 14:40

Lautakunnalle esitetään, että Rovaniemen kaupunki kartoittaisi, löytyykö Rovaniemen kaupungin omistamilta maa-alueilta suojeluun soveltuvia kohteita.

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kokoontuu tiistaina 21.3.2023. Lautakunta käsittelee muun muassa mahdollisten uusien luonnonsuojelualueiden kartoittamista Rovaniemen kaupungin mailla ja Napsun monitoimitaloon liittyvää kaavamuutosta.

  1. Lautakunnalle esitetään, että Rovaniemen kaupunki tutkisi mahdollisuutta perustaa luonnonsuojelualue tai tarvittaessa useampikin, jos Rovaniemen kaupungin omistamilta maa-alueilta löytyy suojeluun soveltuvia kohteita. Kohteet arvioisi ulkopuolinen arvioitsija. Lopullisen päätöksen suojelualueen perustamisesta tekisi kaupunginhallitus.

  2. Lautakunta saa tiedokseen kaupungin vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka koskee kaupungin metsien hoitoa ja käyttöä. Aloitteessa esitettiin, että kaupungin metsänhoidossa otettaisiin keskeisiksi tavoitteiksi monimuotoisuuden lisääminen ja suojelun ja hiilinielujen säilyttäminen.

  3. Napapiirin-Nivavaaran-Syväsenvaaran monitoimitalon rakentaminen edellyttää asemakaavamuutosta, jota lautakunta nyt käsittelee. Kaavamuutoksella varataan riittävät alueet monitoimitalon rakentamista ja liikunta-alueita varten. Lisäksi tutkitaan, mihin purettavilta rakennuksilta vapautuvaa aluetta voitaisiin tulevaisuudessa käyttää. Monitoimitaloa suunnitellaan parhaillaan. Purku- ja maatyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2023. 

Kokouksen koko esityslista löytyy kaupungin verkkosivuilta (linkki alla).