Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta käsitteli kaava-asiaa, joka voi myöhemmin tuoda lisää asuntoja ikäihmisille

Julkaistu 24.8.2023 12:20

Rajavartioston alueella sijaitsevan tontin käyttötarkoitusta halutaan muuttaa niin, että se sallii ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen, erityisryhmien asumisen, kevyempää ikäihmisten asumista sekä päiväkotitoimintaa.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseensa 22.9.2023 viimeisen kerran nykyisellä nimellä, sillä lautakunnan nimi muuttuu tekniseksi lautakunnaksi 1.9. alkaen. 

Lautakunta käsitteli muun muassa osoitteessa Walleniuksenväylä 1 sijaitsevaa  hanketta, joka toteutuessaan voisi tuoda helpotusta Rovaniemen ikäihmisten asumis- ja palvelutarpeisiin. 

Hoivatilat Oyj on hakenut asemakaavan muutosta asuinkerrostalojen tontille alueella, joka tunnetaan Rajavartioston alueena. Hoivatilat Oyj ja Senaatti Kiinteistöt ovat tehneet kiinteistökaupan esisopimuksen tontista. Hakemus koskee tontin asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen muuttamista siten, että se sallisi ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen, erityisryhmien asumisen, kevyempää ikäihmisten asumista sekä päiväkotitoimintaa. Tontille osoitettua rakennusoikeutta ei ole tarvetta nostaa. 

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti hyväksyä asemakaavan käynnistämissopimuksen eli kaavan valmisteluprosessi lähtee liikkeelle.

Kaikki kokouksessa käsitellyt asiat löytyvät pöytäkirjasta, joka on Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla (linkki alla).