Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kokoontui: Korkalovaaran koulun liikennejärjestelyjen sekä Mehiläisen laajennuksen mahdollistavat kaavamuutokset etenevät

Julkaistu 20.9.2022 17:36

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kokoontui tiistaina 20.9.2022. Lautakunta päätti kokouksessaan asettaa nähtäville ehdotuksen Korkalovaaran kaavamuutoksesta, jonka tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta koulun ympäristössä.

Mehiläinen Rovaniemi.jpeg
Lääkärikeskus Mehiläinen aloitti toimintansa Rovaniemen Lampelassa vuonna 2021.
Kaavamuutos katkaisee Miehentien ajoneuvoliikenteen koulun ja päiväkodin väliseltä alueelta, jolloin katualue muuttuu kävely- ja pyörätieksi. Samalla Miehentien eteläinen katuosuus nimetään uudelleen Aseveljentieksi läheisen Aseveliaukean mukaan.

Kaavamuutos tulee vaikuttamaan Korkalovaaran koulua ympäröivien liikennejärjestelyiden lisäksi myös viheralueisiin ja liikennepuistoon. Liikennepuistoon tulee lisää rakennusoikeutta 100 kerrosneliömetriä, joka mahdollistaa liikennepuiston toimintoja tukevan kioski- ja varastorakennuksen rakentamisen. Rakennus tarvitaan, koska liikennepuiston kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta.

Seuraavaksi kaavaehdotus asetetaan nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten. Kuntalaisilla on siis mahdollisuus antaa muistutuksia kaavasta.

Lääkärikeskus Mehiläiseen lisää rakennusoikeutta

Yhdyskuntasuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavamuutoksen, joka mahdollistaa Lampelassa sijaitsevan lääkärikeskus Mehiläisen laajentumisen ja samalla palvelujen tarjonnan kasvattamisen. Rakennusoikeus nousee 495 kerrosneliömetrillä.

Laajennusosa mahtuu kaksikerroksisena nykyisen rakennuksen länsipäähän. Lääkärikeskus Mehiläinen aloitti toimintansa vuonna 2021.