Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kokoontui: Sairaalanniemen asemakaavan muutokset ja maapoliittiset linjaukset hyväksyttiin sekä ukrainalaisille myönnettiin maksuton matkustusoikeus

Julkaistu 14.6.2022 17:00

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kokoontui tiistaina 14.6. Lautakunta hyväksyi omalta osaltaan Sairaalanniemen asemakaavan muutosehdotuksen ja maapoliittiset linjaukset. Muutkin päätökset tehtiin pääasiassa esitysten mukaan.

KUVAUPOTUS, Kruunu Sairaalanniemi pohjoisesta (1).jpg
KUVAUPOTUS Kruunu Sairaalanniemi pohjoisesta

Sairaalanniemen asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin toimialajohtajan esityksen mukaisesti. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Kruunu&Laavun pohjalta laadittu asemakaavan muutosehdotus laitetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtäville.

Suunnitelman lähtökohtana on ollut väljyys, vihreys sekä monipuoliset ja kiinnostavat jokinäkymät. Muun muassa Sairaalanniemen puiston osuutta on kasvatettu aiempiin suunnitelmiin verrattuna. Jyrhämänpuisto laajenee nykyisestä 10000 m2:stä 17000 neliöön eli prosentteina 70 %. Rakennusten väliin tulee enemmän tilaa eikä nykyinen vehreys juuri muutu, vaikka alueelle tulee korkeahkoja rakennuksia. Rauhallinen kehitystyö päätettiin käynnistää puiston ja kasvallisuuden ehdoilla.

Uutta suunnitelmassa on myös suojeltava sairaalarakennuksen länsipääty, joka kunnostetaan pääosiltaan 1930-luvun alkuperäiseen asuunsa. Tällä hetkellä rakennuksen länsipääty hisseineen ja portaikkoineen on 1960-luvun asussa. Kahvila-, sauna- ja kaupallisten palveluiden korttelia päätettiin siirtää kohti pohjoista, jonka ansiosta korttelista tulee väljempi.

Maapoliittinen ohjelma yhtenäistää maanvuokrasopimusten ehtoja

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyi maapoliittisen ohjelman sekä esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Maapoliittisen ohjelman yksi tarkoitus on kertoa avoimesti kaupungin maankäytön tavoitteista ja periaatteista. Ohjelman mukaan kaupunki muun muassa yhtenäistää maanvuokrasopimusten ehtoja sekä niiden voimassaoloaikoja. Näin ne päättyisivät samalla alueella samanaikaisesti.

Ukrainalaisten maksuttomalle matkustusoikeudelle on edelleen tarvetta

Maksuton matkustusoikeus Ukrainan kansalaisille Rovaniemen paikallisliikenteessä, Linkkarissa jatkuu vuoden loppuun, lautakunta päätti.

Ukrainalaisten maksuttomia matkoja Linkkarissa on kirjautunut edellisen päätöksen jälkeen 23.4.-31.5.2022 noin 12 300 kappaletta, joten niille on ollut lautakunnan mukaan selvästi tarvetta. Tuen osoitus Rovaniemelle saapuneille ukrainalaisille maksuttomien Linkkari-matkojen muodossa nähdään siten edelleen tarpeelliseksi.

Kokouksen tarkistamaton pöytäkirja julkaistaan keskiviikkona 15.6.2022 kaupungin verkkosivuilla: yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat