Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kokoontuu: käsittelyssä Sairaalanniemen asemakaavan muutokset, maapoliittiset linjaukset sekä ukrainalaisten maksuton matkustusoikeus

Julkaistu 13.6.2022 15:30

Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyisi omalta osaltaan Sairaalanniemen asemakaavan muutosehdotuksen.

ROI liikenne-8 (1).jpg
Ukrainalaisten maksuttomia matkoja Linkkarissa on kirjautunut edellisen päätöksen jälkeen 23.4.-31.5.2022 noin 12 300 kpl, joten niille on ollut selvästi tarvetta. Tuen osoitus Rovaniemelle saapuneille ukrainalaisille maksuttomien Linkkarimatkojen muodossa on lautakunnan mukaan siten edelleen tarpeellista.
Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kokoontuu tiistaina 14.6. ja asialistalla on muun muassa:

Sairaalanniemi. Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyisi omalta osaltaan Sairaalanniemen asemakaavan muutosehdotuksen. Jos toimialajohtajan esitys menee läpi, lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Kruunu&Laavun pohjalta laadittu asemakaavan muutosehdotus laitetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtäville. Suunnitelman lähtökohtana on ollut väljyys, vihreys sekä monipuoliset ja kiinnostavat jokinäkymät. Muun muassa Sairaalaniemen puiston osuutta on kasvatettu aiempiin suunnitelmiin verrattuna. Jyrhämänpuisto laajenee nykyisestä 10000 m2:stä 17000 neliöön eli prosentteina 70 %.

Maapoliittinen ohjelma. Ohjelman yksi tarkoitus on kertoa avoimesti kaupungin maankäytön tavoitteista ja periaatteista. Lautakunnalle esitetään muun muassa, että kaupunki yhtenäistää maanvuokrasopimusten ehtoja sekä niiden voimassaoloaikoja. Näin ne päättyisivät samalla alueella samanaikaisesti.

Maksuton matkustusoikeus Ukrainan kansalaisille Rovaniemen paikallisliikenteessä, Linkkarissa. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta on päättänyt 22.3.2022 maksuttoman matkustusoikeuden jatkuvan 31.7.2022 saakka. Nyt esitetään matkustusoikeuden jatkamista vuoden loppuun asti.

Kokouksen koko esityslista löytyy kaupungin verkkosivuilta: yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Jaa sivu