Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Uutisarkisto>Yksityisteiden avustusperiaatteet uudistuvat
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Uutisarkisto

Yksityisteiden avustusperiaatteet uudistuvat

21.2.2020 22:00

Rovaniemen kaupunki, Suomen Tieyhdistys ry ja Rovaniemen kylien kehittämissäätiö järjestävät yksityistieillan keskiviikkona 26.2.2020 kello 17.30 Keltakankaan auditoriossa, Viirinkankaantie 1 Rovaniemi.

Paikalla keskustelemassa ja neuvomassa ovat Suomen Tieyhdistyksen yksityistieasiantuntija Simo Takalammi, tieisännöitsijä Jorma Pöllänen, elinvoimajohtaja Jukka Kujala, kunnossapitopäällikkö Antti Karjalainen, alueellisten palvelujen johtaja Heli Välikangas ja elinvoimalautakunnan edustaja. Tilaisuudessa keskustellaan yksityisteistä, yksityistielaista, Rovaniemen kaupungin uusista yksityistieperusteista ja yksityisteiden tilanteesta.

Yksityistielain uudistus vaikuttaa rovaniemeläisten yksityisteiden ja tiekuntien toimintaan. Ilman tiekuntaa ei ole mahdollista saada yksityistieavustusta kaupungilta tai ELY-keskukselta.

Tiedossa on kaupunginhallituksen päätös kunnossapitosopimusten ja avustusten irtisanomisesta 30.5.2020. Päätös tarkoittaa, että tiekuntien teiden kunnossapito lakkaa ja avustus päättyy vanhojen käytänteiden mukaisena. Siirrytään uusiin avustusperusteisiin ja -muotoihin ainakin lain velvoitteiden osalta.

Uudet avustusperusteet on valmisteltu ja ne esitellään helmi-maaliskuun aikana elinvoimalautakunnalle päätettäväksi. Uusissa avustusperusteissa kaupunki huomioi yksityistielain määräykset avustusten myöntämisestä. Avustusperusteita laadittaessa on huomioitava myös tasapuolisuus, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus tiekuntien kesken.

Avustusperusteita päätettäessä joudutaan arvioimaan avustettavia ja avustuksen tarkoitusta. Onko avustus tarpeellisempi pitkien harvaan asuttujen teiden tiekunnille vai lyhyiden tiheään asuttujen tiekuntien tukemiseen.

Rovaniemen kaupungin määräraha tiekuntien avustamiseen on 650 000 €. Vanhojen käytänteiden mukaan kaupungin kunnossapidossa on ollut n. 470 tietä ja kunnossapitoavustusta on saanut n. 540 tietä. Kunnossapidon ja avustuksen piirissä on ollut tiekuntia, sopimusteitä ja yksityisteitä ilman tiekuntaa.

Talous asettaa omat rajoitteet tiekuntien avustamiselle, käytettävä varallisuus säilynee nykytasolla kaupungin budjettitaloudessa. Haasteen muodostaa avustuskelpoisten tiekuntien määrän kasvu. Kasvusta on vain arvailuja, mutta oletettavaa on n 1,2 – 1,5 kertainen lisäys. Tarkemmin avustuskelpoisten tiekilometrien lisäys on tiedossa avustushaun päätyttyä.  

Ilmoittaudu Yksityistieiltaan

Yksityistieillan ohjelma