Yläkemijoella vietettiin maisemanhoitoalueen perustamisen juhlaa

Julkaistu 4.7.2023 15:45

Heinäkuu aloitettiin Yläkemijoen jokitörmillä juhlistamalla Suomen seitsemännen valtakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamista. Jokilaakson alue käsittää Tennilän, Viirinkylän ja Vanttauskosken jokivarsikylien maisemakokonaisuuden.

IMG-20230704-WA0000.jpg
Kyläaktiivi Arto Sääskilahti veti vieraille tutustumiskierroksen Yläkemijoen maisemiin. Kuva: Lotta Eriksson.

Rovaniemen Yläkemijoelle on perustettu luonnonsuojelulain nojalla valtakunnallinen maisemanhoitoalue ympäristöministeriön päätöksellä 20.10.2022. Tämä virallinen maisemanhoitoalueen status tulee olemaan merkittävä mahdollistaja kylien kehittämistoimenpiteiden kuten esimerkiksi luonto- ja kulttuurimatkailun edistämiseksi sekä kylien tunnettuuden parantamiseksi.

Jääkauden muotoilema jokilaakso korkeine törmineen, 1900-luvun rakennettu vesivoima, perinteisen karjatalouden muodostamat niityt, laitumet ja rinnepellot sekä peräpohjolaistyyppinen rakennuskanta muodostavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
maisemakokonaisuuden. Se koostuu Tennilän, Viirinkylän ja Vanttauskosken jokivarsikylistä.

- Maisemanhoitoalueen perustamisen tavoitteena on ollut jokinäkymän avaaminen, avoimien peltomaisemien ja perinnebiotooppien säilyttäminen, rakennusperinnön kunnossapito, tulevan uudisrakentamisen sopeuttaminen kyläkuvaan sekä virkistyskäyttöön liittyvien toiveiden edistäminen, kertoi Lapin ELY-keskuksen Timo Jokelainen puheenvuorossaan.

IMG-20230704-WA0011.jpg

Juhlassa kunniaa kyläaktiiveille

Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio toi kaupungin tervehdyksen ja kiitti puheessaan aloitteen tekijöitä eli Viirin osakaskuntaa, Viirin kyläyhdistystä ja Viirin Viri ry:tä aktiivisuudesta.

- Maisemanhoitoalueen perustaminen on vaatinut teiltä paljon pyyteetöntä ja arvokasta vapaaehtoistyötä kotiseudun hyväksi. Jokinäkymän avaaminen sekä avoimien peltomaisemien ja perinnebiotooppien säilyttäminen tuovat silmäniloa meille kaikille. Menestystä teille tärkeään työhön, Vainio toivotti.

Juhlapuheen piti Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä ja kylien puheenvuoron sai Arto Sääskilahti, yli 70 vuotta sitten perustetun Viirin Virin kyläaktiivi. Sääskilahti veti vieraille myös mielenkiintoisen tutustumiskierroksen Yläkemijoen maisemiin. Ilta päätettiin perinteiseen tyyliin eli kylätansseihin.

Juhlapäivän järjestivät yhteistyössä ympäristöministeriö, Lapin ELY-keskuksen luontoympäristöyksikkö, Viirin kyläyhdistys sekä Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hanke.

TUTUSTU: Yläkemijoen kylät maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma https://www.doria.fi/handle/10024/183028
IMG-20230704-WA0006.jpg