Yleiskaavasta poikkeaminen voi olla sallittua Sairaalanniemessä

Julkaistu 10.1.2019 13:32

On totta, että Rovaniemen kaupunki ei halua Sairaalaniemeen voimassa olevan yleiskaavan mukaista rakentamista vaan tavoittelee alueen käyttötarkoituksen muutosta.

Kruunu-&-Laavu_720.jpg
Rovaniemen kaupunki haki Sairaalanniemen alueelle kaavakumppania kilpailulla viime vuonna. Toinen jatkoselvittelyyn valituista ehdotuksista (Kruunu & Laavu) näytti havainnekuvissa tältä.
Julkisuudessa on arvosteltu sitä, että Rovaniemen kaupungin suunnitelmat Sairaalanniemen tulevaisuudesta poikkeavat voimassa olevasta yleiskaavasta.

On totta, että Rovaniemen kaupunki ei halua Sairaalaniemeen voimassa olevan yleiskaavan mukaista rakentamista vaan tavoittelee alueen käyttötarkoituksen muutosta. Yleiskaavassa alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta, ja kaupunki toivoo alueelle ensisijaisesti asuntorakentamista.

Ideakilpailun tarkoitus on ollut saada ulkopuolelta ajatuksia siihen, millaista rakentamista alueelle voisi tulla. Tiivis kaupunki tarjoaa mahdollisuuden kestävään elämäntapaan paremmin kuin harvaan asuttu. Suunnittelutyö on aina vaihtoehtojen luomista, jossa rohkeatkin avaukset tulee huomioida ja muutosvaikutuksia tarkastella tulevaisuuden näkökulmasta.

Kun kaavakumppani lopulta valitaan, kaupunki käynnistää kaavaprosessin yhdessä kumppanin ja kaupunkilaisten kanssa.

Kun kaupungin tavoite alueen käytöstä eroaa voimassa olevan yleiskaavan linjauksista, asemakaavan muutoksessa tulee perustella, miksi yleiskaavasta poiketaan, ja käsitellä yleiskaavan sisältövaatimukset tarvittavilta osin.

Kyseessä on täysin normaali ja sallittu kaavamenettely, jossa viranomaisyhteistyö ja osallistaminen toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Sairaalanniemen osalta kaavamuutosta ei ole vielä käynnistetty.

Alueen yleiskaavan käyttötarkoitus voidaan tarvittaessa muuttaa myös yleiskaavan muutoksella. Sairaalanniemen kaavakumppanin valinnan jälkeen päätetään, tehdäänkö alueelle ensin yleiskaavan muutos vai suoraan asemakaavan muutos, jossa yleiskaavasta poikkeaminen perustellaan.