Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätös 25.9.2019 Hietavaara Rovaniemi, päätöksen antopäivä 1.10.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Kaupungin kuulutukset

Ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätös 25.9.2019 Hietavaara Rovaniemi, päätöksen antopäivä 1.10.2019

30.9.2019 7:00

Ympäristölautakunta

 

JULKIPANOILMOITUS

Maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta (MAL 19 §)

 Ympäristölautakunta antaa alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta lupa-hakemuksesta päätöksensä
oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Osviitta palvelupisteessä os. Rinteenkulman
kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25 (2. krs).

Päätösten antopäivä 1.10.2019

Ympäristölautakunta 25.9.2019

Lupa-asian kohde ja hakija:

ptk §

Hakija

Ottoalue/Alue, johon ainesten ottaminen kohdistuu (kylä, tila ja RN:o)

Toimenpiteen laatu

 

 

§ 132

 

Napapiirin Kuljetus Oy

 

 

Rovaniemi, Rautiosaari, Hietavaaran sora-alue, Napapiirin Sora RN:o 698-406-8-51 ja Mustosenmäki RN:o 698-406-8-102

 

Maa-ainesottolupa-päätös

Viimeinen muutoksenhakupäivä 31.10.2019

Paikka ja päivämäärä                                                   Allekirjoitus:

Rovaniemellä 27.9.2019                                              Maarit Tervo, pöytäkirjanpitäjä

                                                                                      

Julkipantu:  30.9.2019.  Julkipano päättyy 1.11.2019.

 Muutoksenhaku:   

Maa-ainespäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan
toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
kirjaamoon osoite: PL 189 / Isokatu 4  90101 OULU Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin
ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os:
Hallituskatu 7, 96100  ROVANIEMI.