Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Uutisarkisto>Ympäristölautakunnan poikkeamis- ja rakennuslupapäätökset 30.10.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Uutisarkisto

Ympäristölautakunnan poikkeamis- ja rakennuslupapäätökset 30.10.2019

4.11.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Ympäristölautakunta
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
30.10.2019 05.11.2019

Pykälä                                                                                                                                                 Luvan tunnus

§ 143

698-405-38-3 Marrasjärvi
Poikkeamispäätös MRL 72 § 2 mom

Uusi yksi kerroksinen lomarakennus, kerrosala 40 m², sauna, kerrosala 16 m² ja liiteri, kerrosala 16 m²

698-2019-572

 

§ 144

698-409-29-2 Rovaniemi
698-409-29-21 Rovaniemi
Poikkeamispäätös MRL 72 §
Uusi rakennus: Sierilän voimalaitoshankkeeseen kuuluvien koneasema- ja luukkurakennusten rakentaminen

698-2019-869

 

§ 145

698-5-512-24 Viirinkangas
Laajennus
: Yhdyskäytävän ja tilan rakentaminen Jokiväylän kampusalueen A-rakennuksen ja Campus Borealis II-rakennuksen väliin.

698-2019-865

 

§ 149

698-9-9026-9 Teollisuuskylä
Teollisuus- ja liikerakennus: rasite-ehdon poistaminen

698-2015-311

 

Viimeinen muutoksenhakupäivä 5.12.2019

Nähtävänä kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla:
Julkipantu 4.11.2019  Julkipano päättyy 9.12.2019.

Muutoksenhaku:   

Rakennuslupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan
toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon
osoite: PL 189 / Isokatu 4 90101 Oulu.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä
saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI.