Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölautakunnan purkamis- ja rakennuslupapäätökset 25.9.2019, päätöksen antopäivä 1.10.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Kaupungin kuulutukset

Ympäristölautakunnan purkamis- ja rakennuslupapäätökset 25.9.2019, päätöksen antopäivä 1.10.2019

30.9.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Ympäristölautakunta
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
25.09.2019 01.10.2019

§ 133

698-11-28-2   Pöykkölä
Päiväkotirakennuksen purkaminen

698-2019-778

§ 134

698-401-8-115   Korkalo
698-401-8-114   Korkalo
Uusi nelikerroksinen asuinkerrostalo ja pyöräsuoja

698-2019-783

§ 135

698-1-3-17   Keskusta
Uusi asuinkerrostalo ja maanalainen autohalli.

698-2019-779


Viimeinen muutoksenhakupäivä 31.10.2019

Paikka ja päivämäärä                                                                 
Rovaniemellä, 27.9.2019              Maarit Tervo, pöytäkirjanpitäjä

 Nähtävänä kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla:
Julkipantu 30.9.2019  Julkipano päättyy 1.11.2019.

 Todistaa: Rovaniemellä _____._____.20_____ K ___________________________________ 

Muutoksenhaku:   
Rakennuslupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan
toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon
osoite: PL 189 / Isokatu 4 90101 Oulu. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta
valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristö-valvonnasta os: Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI.